Language of document :

Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 2. junija 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Østre Landsret - Danska) – Ligebehandlingsnævnet kot zastopnik osebe A / HK/Danmark, HK/Privat

(Zadeva C-587/20)1

(Predhodno odločanje – Socialna politika – Enako obravnavanje pri zaposlovanju in delu – Prepoved diskriminacije zaradi starosti – Direktiva 2000/78/ES – Člen 3(1)(a) in (d) – Področje uporabe – Mesto izvoljenega predsednika organizacije delavcev – Statut te organizacije, ki določa, da so za predsednika lahko izvoljeni samo člani, ki na dan izvolitve niso dopolnili 60 oziroma 61 let)

Jezik postopka : danščina

Predložitveno sodišče

Østre Landsret

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Ligebehandlingsnævnet kot zastopnik osebe A

Toženi stranki: HK/Danmark, HK/Privat

Ob udeležbi: Fagbevægelsens Hovedorganisation

Izrek

Člen 3(1)(a) in (d) Direktive Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu je treba razlagati tako, da starostna omejitev, ki je s statutom organizacije delavcev določena za izvolitev na mesto predsednika te organizacije, spada na področje uporabe te direktive.

____________

1 UL C 44, 8.2.2021.