Language of document :

Valitus, jonka Euroopan unionin neuvosto on tehnyt 21.9.2018 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu neljäs jaosto) asiassa T-680/13, Dr. K. Chrysostomides & Co. ym. v. neuvosto ym., 13.7.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-597/18 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: A. de Gregorio Merino, E. Chatziioakeimidou ja I. Gurov)

Muut osapuolet: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC ym., Euroopan komissio, Euroopan keskuspankki, euroryhmä, jota edustaa Euroopan unionin neuvosto, ja Euroopan unioni, jota edustaa Euroopan komissio

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin tuomioistuinta

kumoamaan riidanalaisen tuomion siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi neuvoston vaatimuksen kanteen tutkimatta jättämisestä euroryhmän osalta

velvoittamaan muut osapuolet korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Neuvoston valituksella vaaditaan riidanalaisen tuomion kumoamista siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi neuvoston vaatimuksen kanteen tutkimatta jättämisestä euroryhmän osalta, ja se perustuu seuraaviin valitusperusteisiin:

unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se totesi, että euroryhmä on ”perussopimuksilla virallisesti perustettu unionin elin”

unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se hylkäsi neuvoston vaatimuksen kanteen tutkimatta jättämisestä yksilöimättä kuitenkaan euroryhmälle perussopimuksissa annettua ”toimivaltaa”

unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se totesi, että kanteen tutkimatta jättämistä koskevan neuvoston vaatimuksen hyväksymisestä olisi seurannut se, että ”Euroopan unionin oikeusjärjestelmässä perustetaan elimiä, joiden toimista tai menettelystä Euroopan unioni ei voi joutua vastuuseen”.

____________