Language of document :

Euroopa Kohtu (suurkoda) 16. detsembri 2020. aasta otsus – Euroopa Liidu Nõukogu versus Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC jt, Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank (EKP), Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon (C-597/18 P), Euroopa Liidu Nõukogu versus Eleni Pavlikka Bourdouvali jt, Euroopa Liit, Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank (EKP), eurorühm (C-598/18 P), Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC jt (C-603/18 P), Eleni Pavlikka Bourdouvali jt (C-604/18 P) versus Euroopa Liit, Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjon, Euroopa Keskpank (EKP), eurorühm

(liidetud kohtuasjad C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P ja C-604/18 P)1

(Apellatsioonkaebus – Majandus- ja rahapoliitika – Küprose Vabariigi stabiilsustoetuse programm – Küprose võla restruktureerimine – Küprose Vabariigi Keskpanga taotlusel tehtud Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu otsus erakorralise likviidsusabi andmise kohta – Eurorühma 2013. aasta 25. märtsi, 12. aprilli, 13. mai ja 13. septembri avaldused – Otsus 2013/236/EL – Küprose Vabariigi ja Euroopa stabiilsusmehhanismi (ESM) vahel sõlmitud konkreetsete majanduspoliitiliste tingimuste vastastikuse mõistmise memorandum – Omandiõigus – Õiguspärase ootuse kaitse põhimõte – Võrdne kohtlemine – Euroopa Liidu lepinguväline vastutus)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

(kohtuasi C-597/18 P)

Hageja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: A. de Gregorio Merino, I. Gurov ja E. Chatziioakeimidou)

Teised menetlusosalised: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC, Agroton plc, Joanna Andreou, Kyriaki Andreou, Bundeena Holding plc, Henrietta Jindra Burton, C & O Service & Investment Ltd, C. G. Christofides Industrial Ltd, Phidias Christodoulou, Georgia Phanou-Christodoulou, Christakis Christofides, (esindaja: tema testamenditäitja), Theano Chrysafi, Andreas Chrysafis, Dionysios Chrysostomides, Eleni K. Chrysostomides, Eleni D. Chrysostomides, D & C Construction and Development Ltd, Chrystalla Dekatris, Constantinos Dekatris, Dr. K. Chrysostomides and Co., Emily Dragoumi, Parthenopi Dragoumi, James Droushiotis, Eastvale Finance Ltd, Nicos Eliades, Tereza Eliades, Goodway Alliance Ltd, Christos Hadjimarkos, Johnson Cyprus Employees Provident Fund, Kalia Georgiou LLC, Komposit Ltd, Platon M. Kyriakides, L.kcar Intermetal and Synthetic Ltd, Lois Builders Ltd, Athena Mavronicola-Droushiotis, Medialgeria Monitoring and Consultancy Ltd, Neita International Inc., Sophia Nicolatos, Paris & Barcelona Ltd, Louiza Patsiou, Probus Mare Marine Ltd, Provident Fund of the Employees of Osel Ltd, R.A. M. Oil Cyprus Ltd, Steelway Alliance Ltd, Tameio Pronoias Prosopikou Genikon, The Cyprus Phassouri Estates Ltd, The Prnses Ltd, Christos Tsimon, Nafsika Tsimon, Unienergy Holdings Ltd, Julia Justine Jane Woods (esindaja: barrister P. Tridimas), Euroopa Liit (esindaja: Euroopa Komisjon), Euroopa Komisjon (esindajad: L. Flynn, J.-P. Keppenne ja T. Maxian Rusche), Euroopa Keskpank (EKP) (esindajad: M. O. Szablewska ja K. Laurinavičius, keda abistas Rechtsanwalt H.-G. Kamann, ning hiljem K. Laurinavičius, G. Várhelyi ja O. Heinz, keda abistas Rechtsanwalt H.-G. Kamann), eurorühm (esindaja: Euroopa Liidu Nõukogu)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Soome Vabariik (esindajad: S. Hartikainen ja J. Heliskoski)

(kohtuasi C-598/18 P)

Hageja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: A. de Gregorio Merino, I. Gurov ja E. Chatziioakeimidou)

Teised menetlusosalised: Eleni Pavlikka Bourdouvali, Georgios Bourdouvalis, Nikolina Bourdouvali, Coal Energy Trading Ltd, Christos Christofi, Elisavet Christofi, Athanasia Chrysostomou, Sofoklis Chrysostomou, Clearlining Ltd, Alan Dimant, Dodoni Ependyseis Chartofylakou Dimosia Etaireia Ltd, Dtek Holdings Ltd, Dtek Trading Ltd, Elma Holdings pcl, Elma Properties & Investments pcl, Agrippinoulla Fragkoudi, Dimitrios Fragkoudis, Frontal Investments Ltd, Costas Gavrielides, Eleni Harou, Theodora Hasapopoullou, Gladys Iasonos, Georgios Iasonos, Jupiter Portfolio Investments pcl, George Karkousi, Lend & Seaserve Ltd, Liberty Life Insurance pcl, Michail P. Michailidis Ltd, Michalakis Michaelides, Rena Michael Michaelidou, Akis Micromatis, Erginos Micromatis, Harinos Micromatis, Alvinos Micromatis, Plotinos Micromatis, Nertera Investments Ltd, Andros Nicolaides, Melina Nicolaides, Ero Nicolaidou, Aris Panagiotopoulos, Nikolitsa Panagiotopoulou, Lambros Panayiotides, Ersi Papaefthymiou, Kostas Papaefthymiou, Restful Time Co., Alexandros Rodopoulos, Seatec Marine Services Ltd, Sofoklis Chrisostomou & Yioí Ltd, Marinos C. Soteriou, Sparotin Ltd, Miranda Tanou, Myria Tanou (esindajad: barrister P. Tridimas ja dikigoros K. Chrysostomides), Euroopa Liit (esindaja: Euroopa Komisjon), Euroopa Komisjon (esindajad: L. Flynn, J.-P. Keppenne ja T. Maxian Rusche), Euroopa Keskpank (EKP) (esindajad: M. O. Szablewska ja K. Laurinavičius, keda abistas Rechtsanwalt H.-G. Kamann), eurorühm (esindaja: Euroopa Liidu Nõukogu)

Hageja toetuseks menetlusse astuja: Soome Vabariik (esindajad: S. Hartikainen ja J. Heliskoski)

(kohtuasjad C-603/18 P ja C-604/18 P)

Hagejad: Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC, Agroton plc, Joanna Andreou, Kyriaki Andreou, Henrietta Jindra Burton, C & O Service & Investment Ltd, C. G. Christofides Industrial Ltd, Christakis Christofides (esindaja: tema testamenditäitja), Theano Chrysafi, Andreas Chrysafis, Dionysios Chrysostomides, Eleni K. Chrysostomides, Eleni D. Chrysostomides, D & C Construction and Development Ltd, Chrystalla Dekatris, Constantinos Dekatris, Dr. K. Chrysostomides and Co., Emily Dragoumi, Parthenopi Dragoumi, Eastvale Finance Ltd, Nicos Eliades, Tereza Eliades, Goodway Alliance Ltd, Christos Hadjimarkos, Johnson Cyprus Employees Provident Fund, L.kcar Intermetal and Synthetic Ltd, Lois Builders Ltd, Medialgeria Monitoring and Consultancy Ltd, Neita International, Inc., Paris & Barcelona Ltd, Provident Fund of the Employees of Osel Ltd, R.A. M. Oil Cyprus Ltd, Steelway Alliance Ltd, Tameio Pronoias Prosopikou Genikon, The Cyprus Phassouri Estates Ltd, Christos Tsimon, Nafsika Tsimon, Julia Justine Jane Woods (esindaja: barrister P. Tridimas (C-603/18 P), Eleni Pavlikka Bourdouvali, Georgios Bourdouvalis, Nikolina Bourdouvali, Christos Christofi, Elisavet Christofi, Clearlining Ltd, Dtek Holding Ltd, Dtek Trading Ltd, Agrippinoulla Fragkoudi, Dimitrios Fragkoudis, Frontal Investments Ltd, Costas Gavrielides, Eleni Harou, Theodora Hasapopoullou, Gladys Iasonos, Georgios Iasonos, George Karkousi, Lend & Seaserve Ltd, Michail P. Michailidis Ltd, Michalakis Michaelides, Rena Michael Michaelidou, Andros Nicolaides, Melina Nicolaides, Ero Nicolaidou, Aris Panagiotopoulos, Nikolitsa Panagiotopoulou, Alexandros Rodopoulos, Seatec Marine Services Ltd, Marinos C. Soteriou (esindajad: barrister P. Tridimas ja dikigoros K. Chrysostomides (C-604/18 P)

Teised menetlusosalised: Euroopa Liit (esindaja: Euroopa Komisjon), Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: E. Chatziioakeimidou, A. de Gregorio Merino ja I. Gurov), Euroopa Komisjon (esindajad: L. Flynn, J.-P. Keppenne ja T. Maxian Rusche), Euroopa Keskpank (EKP) (esindajad: M. O. Szablewska ja K. Laurinavičius, keda abistas Rechtsanwalt H.-G. Kamann), eurorühm (esindaja: Euroopa Liidu Nõukogu)

Euroopa Liidu Nõukogu toetuseks menetlusse astuja: Soome Vabariik (esindajad: S. Hartikainen ja J. Heliskoski)

Resolutsioon

1.    Tühistada Euroopa Liidu Üldkohtu 13. juuli 2018. aasta kohtuotsus K. Chrysostomides & Co. jt vs. nõukogu jt (T-680/13, EU:T:2018:486) ja 13. juuli 2018. aasta kohtuotsus Bourdouvali jt vs. nõukogu jt (T-786/14, ei avaldata, EU:T:2018:487) osas, milles nendes lükatakse tagasi Euroopa Liidu Nõukogu vastuvõetamatuse vastuväited seoses nendes kohtuasjades hagi esitamisega eurorühma vastu ja seoses nõukogu 25. aprilli 2013. aasta otsuse 2013/236/EL, mis on adresseeritud Küprosele ning käsitleb spetsiifilisi finantsstabiilsuse ja jätkusuutliku majanduskasvu taastamise meetmeid, artikli 2 lõike 6 punktiga b.

2.    Esimeses kohtuastmes kohtuasjades T-680/13 ja T-786/14 esitatud hagid on vastuvõetamatud osas, milles need on esitatud eurorühma vastu ja otsuse 2013/236 artikli 2 lõike 6 punkti b peale.

3.    Jätta apellatsioonkaebused kohtuasjades C-603/18 P ja C-604/18 P rahuldamata.

4.    Kohtuasjades C-597/18 P ja C-598/18 P jätta järgmiste isikute – Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC, Agroton plc, Joanna ja Kyriaki Andreou, Bundeena Holding plc, Henrietta Jindra Burton, C & O Service & Investment Ltd, C. G. Christofides Industrial Ltd, Phidias Christodoulou, Georgia Phanou-Christodoulou, Christakis Christofides, Theano Chrysafi, Andreas Chrysafis, Dionysios Chrysostomides, Eleni K. ja Eleni D. Chrysostomides, D & C Construction and Development Ltd, Chrystalla Dekatris, Constantinos Dekatris, Dr. K. Chrysostomides and Co., Emily Dragoumi, Parthenopi Dragoumi, James Droushiotis, Eastvale Finance Ltd, Nicos Eliades, Tereza Eliades, Goodway Alliance Ltd, Christos Hadjimarkos, Johnson Cyprus Employees Provident Fund, Kalia Georgiou LLC, Komposit Ltd, Platon M. Kyriakides, L.kcar Intermetal and Synthetic Ltd, Lois Builders Ltd, Athena Mavronicola-Droushiotis, Medialgeria Monitoring and Consultancy Ltd, Neita International Inc., Sophia Nicolatos, Paris & Barcelona Ltd, Louiza Patsiou, Probus Mare Marine Ltd, Provident Fund of the Employees of Osel Ltd, R.A. M. Oil Cyprus Ltd, Steelway Alliance Ltd, Tameio Pronoias Prosopikou Genikon, The Cyprus Phassouri Estates Ltd, The Prnses Ltd, Christos Tsimon, Nafsika Tsimon, Unienergy Holdings Ltd ja Julia Justine Jane Woods ning Eleni Pavlikka Bourdouvali, Georgios Bourdouvalis, Nikolina Bourdouvali, Coal Energy Trading Ltd, Christos Christofi, Elisavet Christofi, Athanasia Chrysostomou, Sofoklis Chrysostomou, Clearlining Ltd, Alan Dimant, Dodoni Ependyseis Chartofylakou Dimosia Etaireia Ltd, Dtek Holding Ltd, Dtek Trading Ltd, Elma Holdings pcl, Elma Properties & Investments pcl, Agrippinoulla Fragkoudi, Dimitrios Fragkoudis, Frontal Investments Ltd, Costas Gavrielides, Eleni Harou, Theodora Hasapopoullou, Gladys Iasonos, Georgios Iasonos, Jupiter Portfolio Investments pcl, George Karkousi, Lend & Seaserve Ltd, Liberty Life Insurance pcl, Michail P. Michailidis Ltd, Michalakis Michaelides, Rena Michael Michaelidou, Akis Micromatis, Erginos Micromatis, Harinos Micromatis, Alvinos Micromatis, Plotinos Micromatis, Nertera Investments Ltd, Andros Nicolaides, Melina Nicolaides, Ero Nicolaidou, Aris Panagiotopoulos, Nikolitsa Panagiotopoulou, Lambros Panayiotides, Ersi Papaefthymiou, Kostas Papaefthymiou, Restful Time Co., Alexandros Rodopoulos, Seatec Marine Services Ltd, Sofoklis Chrisostomou & Yioí Ltd, Marinos C. Soteriou, Sparotin Ltd ning Miranda ja Myria Tanou – endi kanda kohtukulud, mis neil tekkisid nii esimese kohtuastme menetluses kui ka nendes kohtuasjades esitatud apellatsioonkaebuste lahendamisega seotud menetluses, ning mõista neilt välja Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Komisjoni kohtukulud samades menetlustes.

5.    Kohtuasjades C-603/18 P ja C-604/18 P jätta järgmiste isikute – Dr. K. Chrysostomides & Co. LLC, Agroton plc, Joanna ja Kyriaki Andreou, Henrietta Jindra Burton, C & O Service & Investment Ltd, C. G. Christofides Industrial Ltd, Christakis Christofides, Theano Chrysafi, Andreas Chrysafis, Dionysios Chrysostomides, Eleni K. ja Eleni D. Chrysostomides, D & C Construction and Development Ltd, Chrystalla Dekatris, Constantinos Dekatris, Dr. K. Chrysostomides and Co., Emily Dragoumi, Parthenopi Dragoumi, Eastvale Finance Ltd, Nicos Eliades, Tereza Eliades, Goodway Alliance Ltd, Christos Hadjimarkos, Johnson Cyprus Employees Provident Fund, L.kcar Intermetal and Synthetic Ltd, Lois Builders Ltd, Medialgeria Monitoring and Consultancy Ltd, Neita International Inc., Paris & Barcelona Ltd, Provident Fund of the Employees of Osel Ltd, R.A. M. Oil Cyprus Ltd, Steelway Alliance Ltd, Tameio Pronoias Prosopikou Genikon, The Cyprus Phassouri Estates Ltd, Christos Tsimon, Nafsika Tsimon, Julia Justine Jane Woods, Eleni Pavlikka Bourdouvali, Georgios Bourdouvalis, Nikolina Bourdouvali, Christos Christofi, Elisavet Christofi, Clearlining Ltd, Dtek Holding Ltd, Dtek Trading Ltd, Agrippinoulla Fragkoudi, Dimitrios Fragkoudis, Frontal Investments Ltd, Costas Gavrielides, Eleni Harou, Theodora Hasapopoullou, Gladys Iasonos, Georgios Iasonos, George Karkousi, Lend & Seaserve Ltd, Michail P. Michailidis Ltd, Michalakis Michaelides, Rena Michael Michaelidou, Andros Nicolaides, Melina Nicolaides, Ero Nicolaidou, Aris Panagiotopoulos, Nikolitsa Panagiotopoulou, Alexandros Rodopoulos, Seatec Marine Services Ltd ja Marinos C. Soteriou – endi kanda kohtukulud, mis neil tekkisid nii esimese kohtuastme menetluses kui ka nendes kohtuasjades esitatud apellatsioonkaebuste lahendamisega seotud menetluses, ning mõista neilt välja Euroopa Liidu Nõukogu, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga (EKP) kohtukulud samades menetlustes.

6.    Jätta käesolevate apellatsioonkaebustega seotud Soome Vabariigi kohtukulud tema enda kanda.

____________

1 ELT C 427, 26.11.2018.