Language of document :

Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Det Forenede Kongerige) den 29. december 2014 – Bookit, Ltd mod Commissioners for Her Majestyʼs Revenue and Customs

(Sag C-604/14)

Processprog: engelsk

Den forelæggende ret

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Bookit, Ltd

Sagsøgt: Commissioners for Her Majestyʼs Revenue and Customs

Præjudicielle spørgsmål

Hvad angår momsfritagelsen i medfør af artikel 135, stk. 1, litra d), i Rådets direktiv 2006/112/EF  af 28. november 2006 om det fælles merværdiafgiftssystem, som fortolket af Domstolen i dom SDC (EU:C:1997:278), hvilke principper er relevante ved bestemmelsen af, hvorvidt en »ydelse vedrørende behandl

t- og kreditkort:Omfatter fritagelsen ydelser, som medfører overførsel af beløb, men som ikke omfatter debitering af en konto og modsvarende kreditering af en anden konto?Afhænger retten til fritagelse af, om tjenesteudbyderen selv indhenter autorisationskoder direkte fra kortholderens bank eller som alternativ indhenter disse koder via sin kortindløserbank?