Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 29. prosinca 2014. uputio First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ujedinjena Kraljevina) – Bookit, Ltd protiv Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs

(predmet C-607/14)

Jezik postupka: engleski

Sud koji je uputio zahtjev

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Stranke glavnog postupka

Tužitelj: Bookit, LtdTuženik: Commissioners for Her Majesty's Revenue and CustomsPrethodna pitanjaS obzirom na izuzeća od PDV-a u članku 135. stavku 1. točki (d) Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom s

bunal (Tax Chamber)Stranke glavnog postupkaTužitelj: Bookit

, LtdTuženik: Com

missioners for Her Majesty's Revenue and CustomsPrethodna pitanjaS obzirom na izuzeća od PDV-a u članku 135. stavku 1. točki (d) Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenoga 2006. o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost kako ih je Sud tumačio u predmetu C-2/95 Sparekassernes Datacenter (SDC) protiv Skatteministerieta (ECLI:EU:C:1997:278; [1997] ECR I-3017), koja relevantna načela treba primijeniti u svrhu određivanja imaju li „usluge obrade plaćanja putem debitnih ili kreditnih kartica“ (poput usluge koje je pružena u tom predmetu) „učinak prijenosa sredstava i dovodi do promjen

e u pravnom i financijskom stanju“ u smislu točke 66. te presude. Koji čimbenici, načelno, razlikuju a) uslugu koja se sastoji u pružanju financijskih informacija bez kojih plaćanje ne bi moglo biti provedeno ali nisu obuhvaćene iznimkom (kao u predmetu C-350/10 Nordea Pankki Suomi (ECLI:EU:C:2011:532; [2011] ECR I-7359), od b) usluge obrade podataka koja funkcionalno ima učinak prijenosa sredstava i za koje je Sud odredio da stoga može biti obuhvaćena izuzećem (kao u SDC-u u točki 66.)? Posebice, u kontekstu usluga obrade plaćanja debitnim i kreditnim karticama:Primjenjuje li se izuzeće na takve usluge iz kojih proizlazi prijenos sredstava, ali koje ne uključuju terećenje jednoga računa i odgovarajuće kreditiranje drugog računa? Ovisi li pravo na izuzeće o tome pribavlja li pružatelj usluge sam autorizacijske kodove od banke vlasnika kartice ili pribavlja te kodove putem banke trgovca za poslovanje s karticama?