Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Supremo Tribunal Administrativo (Portugali) on esittänyt 5.2.2016 – Associação Sindical dos Juízes Portugueses v. Tribunal de Contas

(Asia C-64/16)

Oikeudenkäyntikieli: portugali

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Supremo Tribunal Administrativo

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Associação Sindical dos Juízes Portugueses

Vastaaja: Tribunal de Contas

Ennakkoratkaisukysymys

Kun otetaan huomioon talousarvion liiallisen alijäämäisyyden poistamisvaatimukset ja unionin säännöksillä säännelty rahoitustuki, onko tuomioistuinten riippumattomuuden periaatetta, sellaisena kuin se ilmenee SEU 19 artiklan 1 kohdan 2 alakohdasta ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan1 47 artiklasta ja unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, tulkittava siten, että se on esteenä Portugalissa tuomareihin kohdistuville palkanalennustoimenpiteille, joita muut julkisen vallan edustajat/elimet toteuttavat yksipuolisesti ja jatkuvasti, kuten 12.9.2014 annetun lain nro 75/2014 2 §:stä ilmenee?

____________

1 EYVL 2000, C 364, s. 1.