Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Supremo Tribunal Administrativo (Portugalska) 5. februarja 2016 – Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas

(Zadeva C-64/16)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Supremo Tribunal Administrativo

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Associação Sindical dos Juízes Portugueses

Tožena stranka: Tribunal de Contas

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je ob upoštevanju zahtev po odpravi čezmernega proračunskega primanjkljaja in finančne pomoči, urejene z evropskimi določbami, treba načelo neodvisnosti sodstva, kot izhaja iz člena 19(1), drugi pododstavek, PEU, člena 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah1 in sodne prakse Sodišča, razlagati tako, da nasprotuje nepretrganim ukrepom zmanjšanja plač sodnikov na Portugalskem, ki so/sta jih enostransko sprejeli drugi ustavni organi/veji oblasti, kot izhaja iz člena 2 zakona št. 75/2014 z dne 12. septembra 2014?

____________

1 Listina Evropske unije o temeljnih pravicah (UL C 364, 2000, str. 1).