Language of document :

Hotărârea Curții (Marea Cameră) din 27 februarie 2018 (cerere de decizie preliminară formulată de Supremo Tribunal Administrativo - Portugalia) – Associação Sindical dos Juízes Portugueses/Tribunal de Contas

(Cauza C-64/16)1

[Trimitere preliminară – Articolul 19 alineatul (1) TUE – Căi de atac – Protecție jurisdicțională efectivă – Independența judecătorilor – Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene – Articolul 47 – Reducerea remunerațiilor în cadrul funcției publice naționale – Măsuri de austeritate bugetară]

Limba de procedură: portugheza

Instanța de trimitere

Supremo Tribunal Administrativo

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Associação Sindical dos Juízes Portugueses

Pârât: Tribunal de Contas

Dispozitivul

Articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TFUE trebuie interpretat în sensul că principiul independenței judecătorilor nu se opune aplicării în cazul membrilor Tribunal de Contas (Curtea de Conturi, Portugalia) a unor măsuri generale de reducere salarială, precum cele în discuție în litigiul principal, legate de constrângeri de eliminare a unui deficit bugetar excesiv, precum și de un program de asistență financiară din partea Uniunii Europene.

____________

1     JO C 156, 2.5.2016.