Language of document :

Žalba koju je 6. srpnja 2018. podnio Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo protiv presude Općeg suda (šesto vijeće) od 26. travnja 2018. u predmetu T-554/14, Messi Cuccittini protiv Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) - J. M.-E. V. e hijos

(predmet C-449/18 P)

Jezik postupka: španjolski

Stranke

Žalitelj: Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo (EUIPO) (zastupnik: S. Palmero Cabezas, agent)

Druge stranke u postupku: Lionel Andrés Messi Cuccittini i J. M.-E. V. e hijos, S. R. L.

Žalbeni zahtjev

Žalitelj od Suda zahtijeva da:

ukine pobijanu presudu;

naloži tužitelju pred Općim sudom snošenje troškova.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

EUIPO smatra da pobijanu presudu valja ukinuti jer je Opći sud povrijedio članak 8. stavak 1. točku (b) Uredbe o žigu Europske unije iz sljedećih razloga:

Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava jer je razmatrajući konceptualnu sličnost znakova uzeo u razmatranje samo percepciju znatnog dijela relevantne javnosti, pri čemu nije utvrdio važnost ostatka relevantne javnosti kod koje konceptualna različitost znakova ne može neutralizirati njihovu vizualnu ili fonetsku sličnost.

Posljedično, Opći sud počinio je pogrešku koja se tiče prava kada je odbacio postojanje vjerojatnosti dovođenja u zabludu zbog konceptualne percepcije koju u pogledu suprotstavljenih žigova ima „znatan dio” javnosti, umjesto da je ocijenio postoji li navedena vjerojatnost dovođenja u zabludu kod nezanemarivog dijela relevantne javnosti, kako se to zahtijeva sudskom praksom.

____________