Language of document :

A Törvényszék (hatodik tanács) T-554/14. sz., Messi Cuccittini kontra EUIPO – J.-M.-E. V. e hijos ügyben 2018. április 26-án hozott ítélete ellen az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) által 2018. július 6-án benyújtott fellebbezés

(C-449/18. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: spanyol

Felek

Fellebbező: Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala (EUIPO) (képviselő: S. Palmero Cabezas meghatalmazott)

A többi fél az eljárásban: Lionel Andrés Messi Cuccittini és J.-M.-E. V. e hijos, S. R. L.

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a megtámadott ítéletet;

a Törvényszék előtti eljárás felperesét kötelezze a költségek viselésére.

Jogalapok és fontosabb érvek

Az EUIPO úgy véli, hogy a megtámadott ítéletet hatályon kívül kell helyezni, mivel az sérti az európai uniós védjegyről szóló rendelet 8. cikke (1) bekezdésének b) pontját, a következő okok miatt:

a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor a megjelölések fogalmi hasonlóságát vizsgálta, mivel kizárólag az érintett közönség jelentős részének észlelését vette figyelembe, és nem állapította meg az érintett közönség azon többi része általi észlelés jelentőségét, amelynek számára a védjegyek fogalmi eltérése nem semlegesítheti a vizuális vagy hangzásbeli hasonlóságukat,

ennek következtében a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor az összetéveszthetőség fennállását annak alapján zárta ki, hogy az ütköző védjegyeket fogalmi téren miként észleli az érintett közönség jelentős része, ahelyett, hogy azt értékelte volna, hogy fennáll-e az említett összetéveszthetőség az érintett közönség nem elhanyagolható része körében, ahogyan azt az ítélkezési gyakorlat megköveteli.

____________