Language of document :

Hogere voorziening ingesteld op 6 juli 2018 door het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie tegen het arrest van het Gerecht (Zesde kamer) van 26 april 2018 in zaak T-554/14, Messi Cuccittini / EUIPO – J.M.-E.V. e hijos

(Zaak C-449/18 P)

Procestaal: Spaans

Partijen

Rekwirant: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (vertegenwoordiger: S. Palmero Cabezas, gemachtigde)

Andere partijen in de procedure: Lionel Andrés Messi Cuccittini en J.M.-E.V. e hijos, S.R.L.

Conclusies

vernietiging van het bestreden arrest;

verwijzing van de verzoekende partij voor het Gerecht in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Volgens het EUIPO moet het bestreden arrest worden vernietigd aangezien het Gerecht inbreuk heeft gemaakt op artikel 8, lid 1, onder b), van de verordening inzake het Uniemerk, en wel om de volgende redenen:

het Gerecht geeft blijk van een onjuiste rechtsopvatting bij het onderzoek van de begripsmatige overeenstemming van de tekens, aangezien het enkel rekening houdt met de perceptie van een aanzienlijk deel van het relevante publiek en niet het gewicht bepaalt van de rest van het relevante publiek, voor wie het begripsmatige verschil tussen de merken de visuele of fonetische overeenstemming ervan niet kan neutraliseren;

bijgevolg geeft het Gerecht blijk van een onjuiste rechtsopvatting door verwarringsgevaar uit te sluiten op basis van de begripsmatige perceptie die een „aanzienlijk deel” van het publiek van de conflicterende merken heeft, in plaats van te beoordelen of gevaar voor verwarring bestaat bij een niet te verwaarlozen deel van het relevante publiek, zoals de rechtspraak vereist.

____________