Language of document :

Pritožba, ki jo je Urad Evropske unije za intelektualno lastnino vložil 6. julija 2018 zoper sodbo Splošnega sodišča (šesti senat) z dne 26. aprila 2018 v zadevi T-554/14, Messi Cuccittini/EUIPO - J.M.-E.V. e hijos

(Zadeva C-449/18 P)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Pritožnik: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnica: S. Palmero Cabezas, agente)

Drugi stranki v postopku: Lionel Andrés Messi Cuccittini in J.M.-E.V. e hijos, S.R.L.

Predlogi:

izpodbijana sodba naj se razveljavi;

tožeči stranki v postopku pred Splošnim sodiščem naj se naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

EUIPO meni, da je treba izpodbijano sodbo razveljaviti, ker je Splošno sodišče kršilo člen 8(1)(b) Uredbe o blagovni znamki Evropske unije, in sicer iz teh razlogov:

Splošno sodišče je napačno uporabilo pravo pri preučitvi pomenske podobnosti znakov, saj je upoštevalo zgolj dojemanje znatnega dela upoštevne javnosti in ni dokazalo relevantnosti ostalega dela upoštevne javnosti, po mnenju katere pomenska razlika znamk ne more izničiti njune vizualne ali fonetične podobnosti.

Splošno sodišče je zato napačno uporabilo pravo s tem, da je zanikalo obstoj verjetnosti zmede na podlagi pomenskega zaznavanja „znatnega dela“ upoštevne javnosti glede zadevnih znamk, namesto da bi presodilo, ali navedena verjetnost zmede obstaja pri nezanemarljivem delu upoštevne javnosti, kot se zahteva v skladu s sodno prakso.

____________