Language of document : ECLI:EU:C:2020:722


 


 Sodba Sodišča (deseti senat) z dne 17. septembra 2020 –
EUIPO/Messi Cuccittini

(Združeni zadevi C449/18 P in C474/18 P)

„Pritožba – Znamka Evropske unije – Uredba (ES) št. 207/2009 – Člen 8(1)(b) – Postopek z ugovorom – Prijava figurativne znamke Evropske unije MESSI – Prejšnje besedne znamke Evropske unije MASSI – Delna zavrnitev registracije“

1.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Podobnost med zadevnima znamkama – Merila presoje

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b))

(Glej točke od 45 do 47.)

2.      Pritožba – Razlogi – Napačna presoja dejstev in dokazov – Nedopustnost – Nadzor Sodišča nad presojo dejstev in dokazov – Izključitev, razen ob izkrivljanju

(člen 256(1) PDEU; statut Sodišča, člen 58(1))

(Glej točko 55.)

3.      Znamka Evropske unije – Postopkovne določbe – Ugotavljanje dejanskega stanja po uradni dolžnosti – Obseg – Obveznost dokazati resničnost splošno znanih dejstev – Neobstoj – Izpodbijanje pred Splošnim sodiščem – Nadzor Sodišča nad presojo Splošnega sodišča o tem, ali so dejstva splošno znana – Izključitev, razen ob izkrivljanju

(člen 256(1) PDEU; statut Sodišča, člen 58(1))

(Glej točko 57.)

4.      Znamka Evropske unije – Tožbeni postopek – Tožba pri sodišču Unije – Pristojnost Splošnega sodišča – Nadzor nad zakonitostjo odločb odborov za pritožbe – Ponovna preučitev dejstev ob upoštevanju dokazov, ki pred tem niso bili predloženi pri organih Urada – Izključitev – Trditve, ki so na splošno znana dejstva – Vključitev

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 65)

(Glej točke od 71 do 73.)

5.      Znamka Evropske unije – Opredelitev in pridobitev znamke Evropske unije – Relativni razlogi za zavrnitev – Ugovor imetnika prejšnje enake ali podobne znamke, registrirane za enake ali podobne proizvode ali storitve – Podobnost med zadevnima znamkama – Sposobnost pomenskih razlik, da izničijo vizualne ali fonetične podobnosti – Pogoji

(Uredba Sveta št. 207/2009, člen 8(1)(b))

(Glej točke od 84 do 87.)

Izrek

1.

Pritožbi se zavrneta.

2.

Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) nosi svoje stroške in naloži se mu plačilo stroškov Lionela Andrésa Messija Cuccittinija v zadevi C‑449/18 P.

3.

Družba J.M. E.V. e hijos SRL nosi svoje stroške in naloži se ji plačilo stroškov Lionela Andrésa Messija Cuccittinija in Urada Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) v zadevi C‑474/18 P.