Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (desátého senátu) ze dne 17. září 2020 – Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v. Lionel Andrés Messi Cuccittini, J.M. E.V. e hijos SRL (C-449/18 P) a J.M. E.V. e hijos SRL v. Lionel Andrés Messi Cuccittini, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) (C-474/18 P)

(Spojené věci C-449/18 P a C-474/18 P)1

„Kasační opravný prostředek – Ochranná známka Evropské unie – Nařízení (ES) č. 207/2009 – Článek 8 odst. 1 písm. b) – Námitkové řízení – Přihláška obrazové ochranné známky Evropské unie MESSI – Starší slovní ochranná známka Evropské unie MASSI – Částečné zamítnutí zápisu“

Jednací jazyk: španělština

Účastníci řízení

(Věc C-449/18 P)

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) (zástupkyně: S. Palmero Cabezas, zmocněnkyně)

Další účastníci řízení: Lionel Andrés Messi Cuccittini (zástupci: J. Y. Teindas Maillard a J.-B. Devaureix, abogados), J.M. E.V. e hijos SRL (zástupci: J. Güell Serra a R. Gimeno-Bayón Cobos, abogados)

(Věc C-474/18 P)

Účastník řízení podávající kasační opravný prostředek: J.M.-E.V. e hijos SRL (zástupci: J. Güell Serra a R. Gimeno-Bayón Cobos, abogados)

Další účastníci řízení: Lionel Andrés Messi Cuccittini (zástupci: J.-Y. Teindas Maillard a J.-B. Devaureix, abogados), Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) (zástupkyně: S. Palmero Cabezas, zmocněnkyně)

Výrok

Kasační opravné prostředky se zamítají.

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Lionelem Andrésem Messim Cuccittinim ve věci C-449/18 P.

J.M.-E.V. e hijos SRL ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Lionelem Andrésem Messim Cuccittinim a Úřadem Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) ve věci C-474/18 P.

____________

1 Úř. věst. C 392, 29.10.2018.