Language of document :

Tiesas (desmitā palāta) 2020. gada 17. septembra spriedums – Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)/Lionel Andrés Messi Cuccittini, J.M.-E.V. e hijos SRL (C-449/18 P) un J.M.-E.V. e hijos SRL/Lionel Andrés Messi Cuccittini, Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) (C-474/18 P)

(Apvienotās lietas C-449/18 P un C-474/18 P) 1

(Apelācija – Eiropas Savienības preču zīme – Regula (ES) Nr. 207/2009 – 8. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Iebildumu process – Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “MESSI” reģistrācijas pieteikums – Agrākās Eiropas Savienības vārdiskas preču zīmes “MASSI” – Daļējs reģistrācijas atteikums)

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

(Lieta C-449/18 P)

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) (pārstāvis: S. Palmero Cabezas)

Pārējie lietas dalībnieki: Lionel Andrés Messi Cuccittini (pārstāvji: J.-Y. Teindas Maillard un J.-B. Devaureix, advokāti), J.M.-E.V. e hijos SRL (pārstāvji: J. Güell Serra un R. Gimeno-Bayón Cobos, advokāti)

(Lieta C-474/18 P)

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: J.M.-E.V. e hijos SRL (pārstāvji: J. Güell Serra un R. Gimeno-Bayón Cobos, advokāti)

Pārējie lietas dalībnieki: Lionel Andrés Messi Cuccittini (pārstāvji: J.-Y. Teindas Maillard un J. B. Devaureix, advokāti), Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) (pārstāvis: S. Palmero Cabezas)

Rezolutīvā daļa

Apelācijas sūdzības noraidīt.

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO) sedz savus, kā arī atlīdzina Lionel Andrés Messi Cuccittini tiesāšanās izdevumus lietā C-449/18 P.

J.M.-E.V. e hijos SRL sedz savus, kā arī atlīdzina Lionel Andrés Messi Cuccittini un Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) tiesāšanās izdevumus lietā C-474/18 P.

____________

1 OV C 392, 29.10.2018.