Language of document :

Arrest van het Hof (Tiende kamer) van 17 september 2020 – Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) / Lionel Andrés Messi Cuccittini, J.M.-E.V. e hijos SRL (C-449/18 P) en J.M.-E.V. e hijos SRL / Lionel Andrés Messi Cuccittini, Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) (C-474/18 P)

(Gevoegde zaken C-449/18 P en C-474/18 P)1

(Hogere voorziening – Uniemerk – Verordening (EG) nr. 207/2009 – Artikel 8, lid 1, onder b) – Oppositieprocedure – Aanvraag voor Uniebeeldmerk MESSI – Oudere Uniewoordmerken MASSI – Gedeeltelijke weigering van inschrijving)

Procestaal: Spaans

Partijen

(Zaak C-449/18 P)

Rekwirant: Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) (vertegenwoordiger: S. Palmero Cabezas, gemachtigde)

Andere partijen in de procedure: Lionel Andrés Messi Cuccittini (vertegenwoordigers: J.-Y. Teindas Maillard en J.-B. Devaureix, abogados), J.M.-E.V. e hijos SRL (vertegenwoordigers: J. Güell Serra en R. Gimeno-Bayón Cobos, abogados)

(Zaak C-474/18 P)

Rekwirante: J.M.-E.V. e hijos SRL (vertegenwoordigers: J. Güell Serra en R. Gimeno-Bayón Cobos, abogados)

Andere partijen in de procedure: Lionel Andrés Messi Cuccittini (vertegenwoordigers: J.-Y. Teindas Maillard en J.-B. Devaureix, abogados), Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) (vertegenwoordiger: S. Palmero Cabezas, gemachtigde)

Dictum

De hogere voorzieningen worden afgewezen.

Het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) draagt zijn eigen kosten en die van Lionel Andrés Messi Cuccittini in zaak C-449/18 P.

J.M.-E.V. e hijos SRL draagt haar eigen kosten en die van Lionel Andrés Messi Cuccittini en het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie (EUIPO) in zaak C-474/18 P.

____________

1 PB C 392 van 29.10.2018.