Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Nejvyšší správní soud (Tšehhi Vabariik) 31. detsembril 2020 – TanQuid Polska Sp. z o. o.versus Generální ředitelství cel

(kohtuasi C-711/20)

Kohtumenetluse keel: tšehhi

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Nejvyšší správní soud

Põhikohtuasja pooled

Kassatsioonkaebuse esitaja: TanQuid Polska Sp. z o. o.

Vastustaja: Generální ředitelství cel (Tšehhi Vabariigi tolliamet)

Eelotsuse küsimused

Kas aktsiisiga maksustatav kaup liigub nõukogu direktiivi 92/12/EMÜ1 artikli 4 punkti c tähenduses aktsiisi peatamise korra alusel olukorras, kus ühe liikmesriigi toll on nõustunud aktsiisi peatamise korra alusel kauba liikumisega maksulaost teises liikmesriigis asuvale registreeritud ettevõtjale, ilma et aktsiisi peatamise korra alusel kauba liikumise tingimused oleksid tegelikult täidetud, kuna järgneva menetluse käigus on ilmnenud, et registreeritud ettevõtja ei teadnud kauba liikumisest kolmandate isikute pettuste tõttu?

Kas nõukogu direktiivi 92/12/EMÜ artikli 15 lõike 3 tähenduses niisuguse tagatise andmine, mis on antud muuks otstarbeks kui aktsiisi peatamise korra alusel kauba liikumiseks maksulao ja teises liikmesriigis asutatud registreeritud ettevõtja vahel, välistab aktsiisi peatamise korra alusel kauba liikumise, kui tagatise andmise fakt on märgitud aktsiisi peatamise korra alusel kauba registreeritud ettevõtjale liikumise saatedokumentidesse ja selle on kinnitanud liikmesriigi toll?

____________

1 Nõukogu 25. veebruari 1992. aasta direktiiv 92/12/EMÜ aktsiisiga maksustatava kauba üldise korralduse ja selle kauba valdamise, liikumise ning järelevalve kohta (ELT 1992, L 76, lk 1; ELT eriväljaanne 09/01, lk 179).