Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 31. decembrī iesniedza Nejvyšší správní soud (Čehijas Republika) – TanQuid Polska Sp. z o.o./Generální ředitelství cel

(Lieta C-711/20)

Tiesvedības valoda – čehu

Iesniedzējtiesa

Nejvyšší správní soud

Pamatlietas puses

Prasītāja: TanQuid Polska Sp. z o.o.

Atbildētāja: Generální ředitelství cel

Prejudiciālie jautājumi

Vai akcīzes preces tiek pārvadātas nodokļa atlikšanas režīmā Padomes Direktīvas 92/12/EEK 1 4. panta c) punkta izpratnē, ja dalībvalsts muitas iestāde ir atļāvusi veikt preču pārvadāšanu nodokļa atlikšanas režīmā no akcīzes preču noliktavas citā dalībvalstī iedibinātajam reģistrētam tirgotājam, lai gan objektīvi nebija izpildīti nosacījumi, lai pārvadātu preces nodokļa atlikšanas režīmā, jo turpmākās procedūras laikā tika konstatēts, ka reģistrēts tirgotājs nezināja par preču pārvadāšanu trešo personu izdarītās krāpšanas dēļ?

Vai tādas Padomes Direktīvas 92/12/EEK 15. panta 3. punktā minētās akcīzes garantijas sniegšana, kas tika izdota nolūkam, kas nav preču pārvadāšana nodokļa atlikšanas režīmā starp akcīzes preču noliktavu un citā dalībvalstī iedibināto reģistrētu tirgotāju, liedz uzsākt preču pienācīgu pārvadāšanu akcīzes nodokļa atlikšanas režīmā, ja garantijas sniegšanas fakts tika norādīts preču pārvadāšanas, kas veikta reģistrētam tirgotājam nodokļa atlikšanas režīmā, pavaddokumentos un to ir apstiprinājusi dalībvalsts muitas iestāde?

____________

1 Padomes Direktīva (1992. gada 25. februāris) par vispārēju režīmu akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, apriti un uzraudzību (OV 1992, L 76, 1. lpp.).