Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud First-tier Tribunal (Tax Chamber) (Ühendkuningriik) 29. detsembril 2020 – Amoena Ltd versus The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

(kohtuasi C-706/20)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

First-tier Tribunal (Tax Chamber)

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: Amoena Ltd

Vastustaja: The Commissioners for Her Majesty’s Revenue & Customs

Eelotsuse küsimused

1.    Kas kohtuotsuse1 [ingliskeelse versiooni] punktis 53 kasutatud väljendeid „they“, „them“ ja „their“ [„neid“, „need“ ja „neile“] tuleb mõista viitena rinnahoidjatele või rinnaproteesidele?

2.    Kas punkti 53 teine lause pakub välja teistsuguse kriteeriumi kui see, mis on tuvastatud kohtuotsuse Amoena punktis 51 ja mis on tuletatud HSi rubriigi 8473 selgitavast märkusest, nõudes, et rinnahoidjad (st tõenäoline tarvik) peavad võimaldama rinnaproteesidel täita muud ülesannet kui see, milleks „need“ (eeldatavasti rinnaproteesid) on mõeldud, või on selle eesmärk üksnes kohaldada punktis 51 tuvastatud kriteeriumi, mis nõuab, et rinnahoidjad peavad olema mõeldud rinnaproteesi abistava operatsiooni sooritamiseks?

____________

1 19. detsembri 2019. aasta kohtuotsus Amoena, C-677/18, EU:C:2019:1142.