Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Sofiyski gradski sad (Bulgaria) on esittänyt 21.12.2020 – PONS HOLDING AG

(Asia C-703/20)

Oikeudenkäyntikieli: bulgaria

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Sofiyski gradski sad

Pääasian asianosainen

PONS HOLDING AG

Unionin tuomioistuin (yhdeksäs jaosto) määrää 6.5.2021 tekemällään päätöksellä seuraavaa:

Euroopan unionin tuomioistuin ei selvästi ole toimivaltainen vastaamaan Sofiyski gradski sadin 9.12.2020 tekemällään päätöksellä esittämiin kysymyksiin.

____________