Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 15. oktober 2014 – Moschonaki mod Kommissionen

(Sag F-55/10 RENV)

(Personalesag – tjenestemænd – hjemvisning til Personaleretten efter ophævelse – ansættelse – internt stillingsopslag i institutionen – betingelser for at komme i betragtning i stillingsopslaget – ansættelsesmyndighedens skøn)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Chrysanthe Moschonaki (Bruxelles, Belgien) (ved advokat N. Lhoëst)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved J. Currall og B. Eggers, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Hjemvisning efter ophævelse – påstand om annullation af afgørelsen om ikke at tage sagsøgerens ansøgning i betragtning til en stilling som biblioteksassistent samt om, at Kommissionen tilpligtes at betale sagsøgeren et beløb i erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk skade.

Konklusion

Afgørelsen af 30. september 2009, hvorved Europa-Kommissionen ikke imødekom Chrysanthe Moschonakis ansøgning til en stilling som »biblioteksassistent – dokumentalist«, annulleres.

Europa-Kommissionen betaler Chrysanthe Moschonaki et beløb på 5 000 EUR.

Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, som Chrysanthe Moschonaki har afholdt i sag F-55/10, sag T-476/11 P og sag F-55/10 RENV.