Language of document :

Tožba, vložena 9. julija 2010 - Hecq proti Komisiji

(Zadeva F-56/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: André Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgija) (zastopnik: L. Vogel, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o zavrnitvi popolne povrnitve nekaterih zdravniških stroškov in honorarjev.

Predlogi tožeče stranke

Razglasitev ničnosti odločbe, sprejete v obliki obračuna št. 171, oddelka za izplačila bruseljskega nosilca zdravstvenega zavarovanja z dne 20. oktobra 2009, s katero je bilo tožeči stranki zavrnjeno popolno povračilo štirih obiskov pri splošnem zdravniku (17. februarja, 2. aprila, 23. aprila in 11. maja 2009), dveh obiskov pri zdravniku specialistu, (6. aprila in 15. junija 2009) ter dveh nakupov zdravil, ki jih je predpisala psihiatrinja, dr. Vandenborre (22. junija in 22. septembra 2009);

če je potrebno, razglasitev ničnosti odločbe OPI z dne 13. aprila 2010 v delu, v katerem je zavrnjena pritožba tožeče stranke z dne 20. januarja 2010 zoper navedeno odločbo z dne 20. oktobra 2009;

naložitev plačila stroškov Evropski komisiji.

____________