Language of document :

Žaloba podaná dne 9. července 2010 - Moschonaki v. Komise

(Věc F-55/10)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Chrysanthe Moschonaki (Brusel, Belgie) (zástupce: N. Lhoëst)

Žalovaná: Evropská Komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým bylo odmítnuto zohlednit žádost žalobkyně o pracovní místo asistenta v knihovně a uložení Komisi povinnosti zaplatit žalobkyni určitou částku jako náhradu za majetkovou a nemajetkovou újmu

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 30. září 2009, kterým tento orgán odmítl zohlednit žádost žalobkyně o pracovní místo, kterou podala v návaznosti na zveřejnění oznámení o volném pracovním místě COM/2009/1379 asistenta v knihovně na Generálním ředitelství pro překlady oddělení D.3;

pokud je to nezbytné, zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 31. března 2010, kterým byla zamítnuta stížnost podaná žalobkyní podle čl. 90 odst. 2 služebního řádu;

přiznat žalobkyni odškodné ve výši 30 000 eur za majetkovou a nemajetkovou újmu, kterou utrpěla;

uložit Evropské komisi náhradu nákladů řízení.

____________