Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 3. jūlijā - Merhzaoui/Padome

(lieta F-52/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Mohamed Merhzaoui (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt 2010. gada 12. maija lēmumu par galīga prasītāja novērtējuma ziņojuma pieņemšanu attiecībā uz laikposmu no 2008. gada 1. janvāra līdz 2009. gada 30. jūnijam

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2010. gada 12. maija lēmumu par galīga prasītāja novērtējuma ziņojuma pieņemšanu attiecībā uz laikposmu no 2008. līdz 2009. gadam

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________