Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Cour d’appel de Mons (Belgie) dne 17. října 2022 – Fédération internationale de football association (FIFA) v. BZ

(Věc C-650/22)

Jednací jazyk: francouzština

Předkládající soud

Cour d’appel de Mons

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: Fédération internationale de football association (FIFA)

Žalovaný: BZ

Předběžná otázka

Musí být články 45 a 101 Smlouvy o fungování Evropské unie vykládány v tom smyslu, že zakazují:

–    zásadu solidarity hráče a klubu, který tomuto hráči nabízí angažmá, při náhradě újmy klubu, se kterým byla rozvázána smlouva bez oprávněného důvodu, jak je stanovena v článku 17.2 RSTJ FIFA [pravidla FIFA pro status a přestupy hráčů], ve spojení se sportovními sankcemi zakotvenými v článku 17.4 týchž pravidel a finančními sankcemi zakotvenými v článku 17.1;

–    možnost, aby federace, ke které náleží předchozí hráčův klub, nevydala mezinárodní osvědčení o přestupu nezbytné k tomu, aby hráč mohl uzavřít smlouvu s novým klubem, existuje-li mezi tímto předchozím klubem a hráčem spor (článek 9.1 RSTJ FIFA a článek 8.2.7 přílohy 3 uvedeného RSTJ)?

____________