Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 17. oktobrī iesniedza Cour d’appel de Mons (Francija) – Fédération internationale de football association (FIFA)/BZ

(Lieta C-650/22)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour d’appel de Mons

Pamatlietas puses

Prasītāja: Fédération internationale de football association (FIFA)

Atbildētājs: BZ

Prejudiciālie jautājumi

Vai Līguma par Eiropas Savienības darbību 45. un 101. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka ar tiem aizliedz:

solidaritātes principu starp spēlētāju un klubu, kas vēlas viņu uzņemt, par to veicot zaudējumu atlīdzības izmaksu, kas pienākas klubam, ar kuru līgums tika lauzts bez pamatota iemesla, kā tas ir noteikts FIFA RSPP 17.2. pantā, to lasot kopsakarā ar sporta sankcijām, kas ir paredzētas šī paša reglamenta 17.4. pantā un finansiālām sankcijām, kas ir paredzētas 17.1. pantā;

iespēju federācijai, pie kuras pieder iepriekšējais klubs, neizsniegt starptautisko transfēra sertifikātu, kas ir nepieciešams, lai jaunais klubs uzņemtu spēlētāju, ja starp iepriekšējo klubu un spēlētāju ir strīds (FIFA RSPP 9.1. pants un minētā RSPP 3. pielikuma 8.2.7. pants)?

____________