Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud High Court of Ireland (Iirimaa) 6. juunil 2011 - MM versus Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

(kohtuasi C-277/11)

Kohtumenetluse keel: inglise

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

High Court of Ireland

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: MM

Vastustajad: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

Eelotsuse küsimus

Kui taotleja esitab pärast pagulasseisundi andmatajätmist täiendava kaitse taotluse ja see taotlus kavatsetakse tagasi lükata, siis kas liikmesriigile nõukogu direktiivi 2004/83/EÜ1 artikli 4 lõikega 1 kehtestatud nõue teha taotlejaga koostööd näeb ette, et kõnealuse liikmesriigi ametiasutused peavad taotlejale esitama taotluse hindamise tulemused enne lõpliku otsuse tegemist, et ta saaks esitada oma märkused kavandatava otsuse nende aspektide kohta, mille tõttu taotlus võidakse tagasi lükata?

____________

1 - ELT L 304, lk 2: ELT eriväljaanne 19/07, lk 96.