Language of document :

2011 m. birželio 6 d. High Court of Ireland (Airija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje MM prieš Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

(Byla C-277/11)

Proceso kalba: anglų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

High Court of Ireland

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovas: MM

Atsakovai: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Airija, Attorney General

Prejudicinis klausimas

Jeigu atmetus prieglobsčio prašymą asmuo pateikia prašymą suteikti papildomą apsaugą ir siūloma šį prašymą atmesti, ar atsižvelgiant į Tarybos direktyvos 2004/83/EB1 4 straipsnio 1 dalyje valstybėms narėms numatytą pareigą bendradarbiauti su prašymą suteikti papildomą apsaugą pateikusiu asmeniu reikalaujama, kad šios valstybės narės administracinės institucijos iki galutinio sprendimo priėmimo jam pateiktų šio įvertinimo rezultatus tam, kad jis galėtų pareikšti nuomonę dėl tų siūlomo sprendimo aspektų, dėl kurių siūlomas neigiamas rezultatas?

____________

1 - OL L 304, p. 12; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 7 t., p. 96.