Language of document :

Cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare introdusă de High Court of Ireland (Irlanda) la 6 iunie 2011 - MM/Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanda, Attorney General

(Cauza C-277/11)

Limba de procedură: engleza

Instanța de trimitere

High Court of Ireland

Părțile din acțiunea principală

Reclamant: MM

Pârâți: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irlanda, Attorney General

Întrebarea preliminară

În cazul în care o persoană solicită să i se acorde statutul conferit prin protecție subsidiară ca urmare a respingerii cererii de acordare a statutului de refugiat și se propune respingerea unei astfel de cereri, cerința de cooperare cu solicitantul impusă unui stat membru în temeiul articolului 4 alineatul (1) din Directiva 2004/83/CE1 obligă autoritățile administrative ale statului membru în cauză să comunice solicitantului rezultatele acestei evaluări înaintea luării deciziei finale, astfel încât să permită solicitantului să analizeze acele aspecte ale deciziei propuse care sugerează un rezultat negativ?

____________

1 - JO L 304, p. 12.