Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Ireland (Irska) 6. junija 2011 - MM proti Minister for Justice, Equality and Law Reform, Ireland, Attorney General

(Zadeva C-277/11)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Ireland

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: MM

Tožene stranke: Minister for Justice, Equality and Law Reform, Irska, Attorney General

Vprašanje za predhodno odločanje

1.    Ali morajo upravni organi države članice, če prosilec prosi za subsidiarno zaščito, potem ko mu ni bil priznan status begunca, in je predlagano, naj se taka prošnja zavrne, na podlagi obveznosti sodelovanja s prosilcem, ki je zadevni državi članici naložena s členom 4(1) Direktive Sveta 2004/83/ES1, prosilcu predložiti rezultate take presoje, preden se sprejme končna odločitev, zato da se lahko prosilec izjavi o vidikih predlagane odločitve, ki kažejo na to, da bo prošnja zavrnjena?

____________

1 - UL L 304, str. 12.