Language of document :

Kanne 8.3.2022 – RT France v. neuvosto

(asia T-125/22)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: RT France (Boulogne-Billancourt, Ranska) (edustaja: asianajaja E. Piwnica)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

kumoamaan rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta 1.3.2022 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2022/351;

kumoamaan rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta 1.3.2022 annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 2022/350;

velvoittamaan Euroopan unionin neuvoston korvaamaan oikeudenkäyntikulut;

kaikkine oikeusvaikutuksineen.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen.

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että vastaaja on loukannut Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 ja 48 artiklassa taattuja puolustautumisoikeuksia ja kontradiktorista periaatetta.

Toinen kanneperuste, joka perustuu siihen, että vastaaja on loukannut perusoikeuskirjan 11 artiklassa taattua sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta.

Kolmas kanneperuste, joka perustuu siihen, että vastaaja on loukannut perusoikeuskirjan 16 artiklassa vahvistettua elinkeinovapautta.

Neljäs kanneperuste, joka perustuu siihen, että vastaaja on loukannut perusoikeuskirjan 21 artiklaan perustuvaa syrjintäkiellon periaatetta.

____________