Language of document :

2022. március 8-án benyújtott kereset – RT France kontra Tanács

(T-125/22. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: RT France (Boulogne-Billancourt, Franciaország) (képviselő: E. Piwnica ügyvéd)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

semmisítse meg az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 2014/512/KKBP határozat módosításáról szóló, 2022. március 1-jei (KKBP) 2022/351 tanácsi határozatot;

semmisítse meg az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekről szóló 833/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2022. március 1-jei (EU) 2022/350 tanácsi rendeletet;

az Európai Unió Tanácsát kötelezze az összes költség viselésére;

és alkalmazzon minden jogkövetkezményt.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresete alátámasztása érdekében a felperes négy jogalapra hivatkozik.

Az első, arra alapított jogalap, hogy az alperes megsértette az Európai Unió Alapjogi Chartájának 41. és 48. cikkében biztosított, a védelemhez való jogot és a kontradiktórius eljárás elvét.

A második, arra alapított jogalap, hogy az alperes megsértette a véleménynyilvánítás és a tájékozódás Alapjogi Charta 11. cikkében biztosított szabadságát.

A harmadik, arra alapított jogalap, hogy az alperes megsértette a vállalkozás Alapjogi Charta 16. cikkében védett szabadságát.

A negyedik, arra alapított jogalap, hogy az alperes megsértette a megkülönböztetés tilalmának az Alapjogi Charta 21. cikkéből eredő elvét.

____________