Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen presidentin määräys 30.3.2022 – RT France v. neuvosto

(asia T-125/22 R)

(Väliaikainen oikeussuoja – Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka – Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta toteutetut rajoittavat toimenpiteet – Tiettyjen tiedotusvälineiden lähetystoiminnan keskeyttäminen – Täytäntöönpanon lykkäämistä koskeva vaatimus – Kiireellisyysedellytys ei täyty – Intressivertailu)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: RT France (Boulogne Billancourt, Ranska) (edustaja: asianajaja E. Piwnica)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: S. Lejeune, R. Meyer ja S. Emmerechts)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 278 ja SEUT 279 artiklaan perustuva vaatimus rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun päätöksen 2014/512/YUTP muuttamisesta 1.3.2022 annetun neuvoston päätöksen (YUTP) 2022/351 (EUVL 2022, L 65, s. 5) ja rajoittavista toimenpiteistä Ukrainan tilannetta epävakauttavien Venäjän toimien johdosta annetun asetuksen (EU) N:o 833/2014 muuttamisesta 1.3.2022 annetun neuvoston asetuksen (EU) 2022/350 (EUVL 2022, L 65, s. 1) täytäntöönpanon lykkäämisestä siltä osin kuin nämä toimet koskevat kantajaa

Määräysosa

Välitoimihakemus hylätään.

Lausunnon antaminen Euroopan komission, Belgian kuningaskunnan, Ranskan tasavallan ja Puolan tasavallan väliintulohakemuksista raukeaa.

Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin, lukuun ottamatta Euroopan komission, Belgian kuningaskunnan, Ranskan tasavallan ja Puolan tasavallan oikeudenkäyntikuluja. Viimeksi mainitut vastaavat väliintulohakemuksiinsa liittyvistä oikeudenkäyntikuluistaan.

____________