Language of document :

Sodba Splošnega sodišča z dne 27. julija 2022 – RT France/Svet

(Zadeva T-125/22)1

(Skupna zunanja in varnostna politika – Omejevalni ukrepi zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini – Začasna prepoved oddajanja in začasni preklic dovoljenj za oddajanje vsebin nekaterih medijev – Vpis na seznamu subjektov, za katere veljajo omejevalni ukrepi – Pristojnost Sveta – Pravica do obrambe – Pravica do izjave – Svoboda izražanja in obveščanja – Sorazmernost – Svoboda gospodarske pobude – Načelo prepovedi diskriminacije na podlagi državljanstva)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeča stranka: RT France (Boulogne-Billancourt, Francija) (zastopnika: E. Piwnica in M. Nguyen Chanh, odvetnika)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopniki: S. Lejeune, R. Meyer in S. Emmerechts, agenti)

Intervenienti v podporo tožene stranke: Kraljevina Belgija (zastopnice: C. Pochet, M. Van Regemorter in L. Van den Broeck, agentke), Republika Estonija (zastopnici: N. Grünberg in M. Kriisa, agentki), Republika Francija (zastopniki: A.-L. Desjonquères, J.-L. Carré, W. Zemamta in T. Stéhelin, agenti), Republika Latvija (zastopnice: K. Pommere, J. Davidoviča, I. Hūna, D. Ciemiņa in V. Borodiņeca, agentke), Republika Litva (zastopnika: K. Dieninis in V. Kazlauskaitė-Švenčionienė, agenta), Poljska republika (zastopnika: B. Majczyna in A. Miłkowska, agenta), Evropska komisija (zastopniki: D. Calleja Crespo, V. Di Bucci, J.-F. Brakeland in M. Carpus Carcea, agenti), visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (zastopniki: F. Hoffmeister, L. Havas in M. A. De Almeida Veiga, agenti)

Predmet

Tožeča stranka s tožbo na podlagi člena 263 PDEU predlaga razglasitev ničnosti Sklepa Sveta (SZVP) 2022/351 z dne 1. marca 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL 2022, L 65, str. 5), in Uredbe Sveta (EU) 2022/350 z dne 1. marca 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini (UL 2022, L 65, p. 1), v delu, v katerem se ta akta nanašata na tožečo stranko.

Izrek

Tožba se zavrne.

Družbi RT France se naloži, da nosi svoje stroške in stroške Sveta Evropske, vključno s stroški postopka za izdajo začasne odredbe.

Kraljevini Belgiji, Republiki Estoniji, Republiki Franciji, Republiki Latviji, Republiki Litvi, Poljski republiki, Evropski komisiji in visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko se naloži, da nosijo svoje stroške.

____________

1 UL C 148, 4.4.2022.