Language of document :

Tribunalens dom av den 27 juli 2022 – RT France mot rådet

(Mål T-125/22)(1 )

(Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik – Restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina – Tillfälligt sändningsförbud och indragning av tillstånd för sändning av innehållet i vissa mediekanaler – Uppförande på förteckningen över organ som är föremål för restriktiva åtgärder – Rådets behörighet – Rätt till försvar – Rätt att bli hörd – Yttrandefrihet och informationsfrihet – Proportionalitet – Näringsfrihet – Principen om förbud mot diskriminering på grund av nationalitet)

Rättegångsspråk: franska

Rättegångsdeltagare

Sökande: RT France (Boulogne-Billancourt, Frankrike) (ombud: advokaterna E. Piwnica och M. Nguyen Chanh)

Svarande: Europeiska unionens råd (ombud: S. Lejeune, R. Meyer och S. Emmerechts)

Parter som har intervenerat till stöd för svaranden: Konungariket Belgien (ombud: C. Pochet, M. Van Regemorter och L. Van den Broeck), Republiken Estland (ombud: N. Grünberg och M. Kriisa), Republiken Frankrike (ombud: A.-L. Desjonquères, J.-L. Carré, W. Zemamta och T. Stéhelin), Republiken Lettland (ombud: K. Pommere, J. Davidoviča, I. Hūna, D. Ciemiņa och V. Borodiņeca), Republiken Litauen (ombud: D. Karolis och V. Kazlauskaitė-Švenčionienė), Republiken Polen (ombud: B. Majczyna och A. Miłkowska), Europeiska kommissionen (ombud: D. Calleja Crespo, V. Di Bucci, J.-F. Brakeland och M. Carpus Carcea), Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (ombud: F. Hoffmeister, L. Havas och M.A. De Almeida Veiga)

Saken

Genom sin talan med stöd av artikel 263 FEUF yrkar sökanden ogiltigförklaring av rådets beslut (Gusp) 2022/351 av den 1 mars 2022 om ändring av beslut 2014/512/Gusp om restriktiva åtgärder med hänsyn till Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 65, 2022, s. 5), och av rådets förordning (EU) 2022/350 av den 1 mars 2022 om ändring av förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina (EUT L 65, 2022, s. 1), såvitt dessa rättsakter avser sökanden.

Domslut

Talan ogillas.

RT France ska bära sina rättegångskostnader och ersätta de kostnader som uppkommit för Europeiska unionens råd, inklusive kostnaderna för det interimistiska förfarandet.

Konungariket Belgien, Republiken Estland, Republiken Frankrike, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Republiken Polen, Europeiska kommissionen och Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska bära sina rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 148, 4.4.2022.