Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Landgericht Köln (Saksa) on esittänyt 19.3.2021 – EF v. Deutsche Lufthansa AG

(asia C-172/21)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Landgericht Köln

Pääasian asianosaiset

Valittaja: EF

Vastapuoli: Deutsche Lufthansa AG

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko normaalihintaan verrattuna edullisemman yrityshinnan (tässä tapauksessa 169 euron sijasta 152 euroa), joka perustuu lentoliikenteenharjoittajan ja toisen yrityksen väliseen puitesopimukseen ja jonka vain kyseessä olevan yrityksen työntekijät voivat varata liikematkojaan varten, osalta kyse asetuksen (EY) N:o 261/20041 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetusta alennetusta hinnasta, jota ei tarjota suoraan tai välillisesti yleisölle?

Jos kysymykseen 1 vastataan myöntävästi, onko niin, ettei tällaisen yrityshinnan osalta ole kyse myöskään asetuksen (EY) N:o 261/2004 3 artiklan 3 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitetusta lentoliikenteen harjoittajan tai matkanjärjestäjän kanta-asiakasohjelmasta tai muusta kaupallisesta ohjelmasta?

____________

1 Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) N:o 295/91 kumoamisesta 11.2.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004 (EUVL 2004, L 46, s. 1).