Language of document :

A Landgericht Köln (Németország) által 2021. március 19-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – EF kontra Deutsche Lufthansa AG

(C-172/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Landgericht Köln

Az alapeljárás felei

Felperes: EF

Alperes: Deutsche Lufthansa AG

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

A 261/2004/EK rendelet1 3. cikke (3) bekezdésének első mondata értelmében a nyilvánosság számára közvetlenül vagy közvetetten nem elérhető csökkentett viteldíjnak minősül-e a légi fuvarozó és egy másik társaság között létrejött keretmegállapodáson alapuló, csak az érintett társaság munkavállalói számára üzleti útra foglalható, az általános viteldíjhoz képest kedvezményes vállalati viteldíj (a jelen esetben 169,00 euró helyett 152,00 euró)?

Az első kérdésre adott igenlő válasz esetén: Az ilyen vállalati viteldíj a 261/2004/EK rendelet 3. cikke (3) bekezdésének második mondata értelmében valamely légifuvarozó vagy utazásszervező törzsutasprogramjának vagy más kereskedelmi programjának sem minősül?

____________

1 A visszautasított beszállás és légi járatok törlése vagy hosszú késése [helyesen: jelentős késése] esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról, és a 295/91/EGK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. február 11-i európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2004. L 46., 1. o.; magyar nyelvű különkiadás 7. fejezet, 8. kötet, 10. o.).