Language of document :

2016. július 25-én benyújtott kereset – CK Telecoms UK Investments kontra Bizottság

(T-399/16. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Felperes: CK Telecoms UK Investments Ltd (London, Egyesült Királyság) (képviselők: T. Wessely és O. Brouwer ügyvédek, valamint A. Woods, J. Aitken és M. Davis, Solicitors)

Alperes: Európai Bizottság

Kérelmek

A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék:

teljes egészében semmisítse meg a COMP/M.7612 – Hutchison 3G UK Investments Limited/Telefónica (Europe plc) ügyben 2016. május 11-én hozott, a Hutchinsonnal 2016. május 13-án közölt C (2016) 2796 európai bizottsági határozatot, amely a Telefónica Europe plc-nek a Hutchison általi tervezett megszerzését a 139/2004 tanácsi rendelet 8. cikkének (3) bekezdése alapján a belső piaccal és az EGT-Megállapodással összeegyeztethetetlennek nyilvánítja; és

a Bizottságot kötelezze az eljárás költségeinek viselésére, ideértve bármely esetleges beavatkozó fél költségeit is.

Jogalapok és fontosabb érvek

Keresetének alátámasztása érdekében a felperes öt jogalapra hivatkozik.

Első jogalap: a Bizottság tévesen alkalmazta a jogot, nyilvánvaló mérlegelési hibát követett el, valamint lényeges eljárási szabályokat sértett a kiskereskedelmi mobil távközlési szolgáltatások egyesült királyságbeli piacán kifejtett horizontális nem egyeztetett hatások értékelésére irányuló jogi kritérium értelmezése és alkalmazása során. Különösen: a Bizottság tévedett a felperes „jelentős versenytényezőnek” minősítését, valamint a verseny szorosságának értékelését illetően. A Bizottság továbbá nyilvánvaló mérlegelési hibákat követett el az előrejelezhető árhatások elemzése, valamint az összefonódás eredményeként létrejött vállalkozás összefonódást követő valószínűsíthető ösztönző tényezőinek elemzése során.

Második jogalap: nyilvánvaló mérlegelési hibák és a bizonyítékok elferdítése a kontrafaktuális forgatókönyv elemzése tekintetében. Különösen: a Bizottság elmulasztotta elemezni a Hutchinsonnak a versenytársaihoz viszonyított hálózatai kapacitását, és a Hutchinson által a jövőbeli hálózati kapacitással kapcsolatban előterjesztett bizonyíték elutasításának okaként megengedhetetlen módon a Hutchinson azon állítólagos képességére hagyatkozik, hogy az áremeléshez hasonló „keresletkezelési” kezdeményezéseket tegyen.

Harmadik jogalap: a hálózat-megosztásból eredő horizontális nem egyeztetett hatásokkal összefüggésben elkövetett ténybeli hibák, jogi hibák, nyilvánvaló mérlegelési hibák, valamint lényeges eljárási szabályok megsértése. Különösen: a Bizottság tévedett a hálózat-megosztási megállapodásokban a versenytársak közötti „összehangolás” szükségességét és terjedelmét érintő új javaslataival összefüggésben; továbbá a Bizottság tévesen alkalmazta a jogot és nyilvánvaló mérlegelési hibákat követett el azáltal, hogy a következtetéseit az összefonódás eredményeként létrejött vállalkozás versenytársai, nem pedig a verseny vonatkozásában felmerülő potenciális kárra alapította. A Bizottság további hibákat követett el azáltal, hogy elutasította a Hutchinson által felajánlott azon kötelezettségvállalásokat, amelyek teljes mértékben eloszlatták volna a hálózat-megosztással kapcsolatos valamennyi aggályát.

Negyedik jogalap: az egyesült királyságbeli nyilvános mobiltelefon-hálózatokon a hozzáférés és híváskezdeményezés nagykereskedelmi piacán felmerülő horizontális nem egyeztetett hatásokkal összefüggésben elkövetett nyilvánvaló mérlegelési hibák, téves jogalkalmazás és lényeges eljárási szabályok megsértése. Különösen: a Bizottság tévedett, amikor arra következtetett, hogy a Hutchinson a nagyon alacsony (kevesebb, mint 3%-os) piaci részesedése ellenére „jelentős versenytényező” a nagykereskedelmi piacon; továbbá amikor a következtetéseit harmadik felek véleményeire alapította ahelyett, hogy lefolytatta volna a saját elemzését.

Ötödik jogalap: az egyesült királyságbeli kiskereskedelmi és nagykereskedelmi mobil távközlési piacokkal kapcsolatos aggályokat illetően a Hutchinson által felajánlott kötelezettségvállalások értékelése tekintetében téves jogalkalmazás, nyilvánvaló mérlegelési hiba, az indokolás hiánya és lényeges eljárási szabályok megsértése. Különösen: a Bizottság tévesen vetette el a felajánlott kötelezettségvállalásokat, azt állítva, hogy bizonytalan a végrehajtásuk; a Bizottság nyilvánvalóan tévedett az új és megerősödött versenytársak azon képességének értékelése során, hogy a felajánlott kötelezettségvállalások alapján hatékonyan versenyezzenek; a Bizottság tévedett annak értékelése során, hogy a felajánlott kötelezettségvállalások összességükben alkalmasak-e arra, hogy semlegesítsék a versenynek a határozatban állított visszaesését.

____________