Language of document :

2016 m. liepos 25 d. pareikštas ieškinys byloje CK Telecoms UK Investments / Komisija

(Byla T-399/16)

Proceso kalba: anglų

Šalys

Ieškovė: CK Telecoms UK Investments Ltd (Londonas, Jungtinė Karalystė), atstovaujama advokatų T. Wessely ir O. Brouwer ir solisitorių A. Woods, J. Aitken ir M. Davis

Atsakovė: Europos Komisija

Reikalavimai

Ieškovė Bendrojo Teismo prašo:

Panaikinti 2016 m. gegužės 11 d. Komisijos sprendimą C(2016) 2796 byloje COMP/M.7612 – Hutchison 3G UK Investments Limited / Telefónica (Europe plc), apie kurį Hutchison pranešta 2016 m. gegužės 13 d. ir kuriuo Hutchison ketinimas įsigyti Telefónica Europe plc pripažįstamas kaip visiškai nesuderinamas su vidaus rinka ir EEE susitarimu pagal Tarybos reglamento Nr. 139/2004 8 straipsnio 3 dalį; ir

nurodyti Komisijai padengti bylinėjimosi išlaidas, įskaitant visų galinčių į bylą įstoti šalių išlaidas.

Ieškinio pagrindai ir pagrindiniai argumentai

Grįsdama ieškinį ieškovė remiasi penkiais pagrindais.

Pirmajame ieškinio pagrinde nurodoma, kad Komisija padarė teisės klaidų, akivaizdžių vertinimo klaidų ir pažeidė esminius procedūrinius reikalavimus, kai aiškino ir taikė teisinį kriterijų, skirtą horizontaliam nekoordinuotam poveikiui Jungtinės Karalystės mažmeninėje judriojo ryšio rinkoje nustatyti. Konkrečiai tariant, Komisija suklydo kvalifikavusi ieškovę kaip „svarbią konkurencinę jėgą“ ir vertindama konkurencijos intensyvumą. Komisija taip pat padarė akivaizdžių vertinimo klaidų analizuodama numanomą poveikį kainoms ir tikėtiną po konkurencijos atsiradusio subjekto naudą.

Antrajame ieškinio pagrinde nurodoma, kad padaryta akivaizdžių vertinimo klaidų ir iškraipyti įrodymai atliekant priešingos padėties scenarijaus analizę. Konkrečiai tariant, Komisija neįvertino Hutchison tinklo pajėgumo, palyginti su jo konkurentų tinklo pajėgumu, ir nepagrįstai nurodo tariamą Hutchison gebėjimą imtis „paklausos valdymo“ iniciatyvų, kaip antai padidinti kainas, kaip pagrindą atmesti Hutchison pateiktą įrodymą dėl būsimo tinklo pajėgumo.

Trečiajame ieškinio pagrinde nurodoma, kad padaryta faktinių klaidų, teisės klaidų, akivaizdžių vertinimo klaidų ir pažeisti esminiai procedūriniai reikalavimai, kiek tai susiję su horizontaliu nekoordinuojamu poveikiu, atsirandančiu dėl tinklo pasidalijimo. Konkrečiai tariant, Komisija suklydo pateikdama naujus pasiūlymus, susijusius su konkurentų „susiderinimo“ pasidalijant rinką būtinybe ir apimtimi, ir padarė teisės klaidą bei akivaizdžių vertinimo klaidų savo išvadą grįsdama po koncentracijos atsiradusio subjekto potencialia žala konkurentams, o ne grėsme konkurencijai. Komisija padarė ir daugiau klaidų, kai atmetė Hutchison siūlomus įsipareigojimus, kurie būtų visiškai išsklaidę jos susirūpinimą dėl tinklo pasidalijimo.

Ketvirtajame ieškinio pagrinde nurodomos akivaizdžios vertinimo klaidos, teisės klaidos ir esminiai procedūrinių reikalavimų pažeidimai, kiek tai susiję su horizontaliu nekoordinuojamu poveikiu didmeninei Jungtinės Karalystės prieigos ir skambučio inicijavimo viešuosiuose judriojo telefono ryšio tinkluose rinkai. Konkrečiai tariant, Komisija suklydo padarydama išvadą, kad Hutchison yra „svarbi konkurencinė jėga“ didmeninėje rinkoje, nepaisant to, kad šiai priklausanti rinkos dalis yra labai maža (mažiau nei 3%), be to, grįsdama savo išvadas trečiųjų šalių nuomonėmis, užuot pati atlikusi analizę.

Penktajame ieškinio pagrinde nurodomos teisės klaidos, akivaizdžios vertinimo klaidos, nepakankamas motyvavimas ir esminių procedūrinių reikalavimų pažeidimas vertinant Hutchison siūlomus prisiimti įsipareigojimus atsakant į susirūpinimą dėl mažmeninės ir didmeninės judriojo ryšio rinkų Jungtinėje Karalystėje. Konkrečiai tariant, Komisija pasielgė neteisingai prieštaraudama siūlomiems prisiimti įsipareigojimams ir abejodama dėl jų įgyvendinimo. Komisija akivaizdžiai suklydo vertindama naujų ir stipresnių konkurentų gebėjimą veiksmingai konkuruoti vykdant siūlomus prisiimti įsipareigojimus, taip pat sprendime vertindama bendrą siūlomų prisiimti įsipareigojimų tinkamumą kompensuoti tariamą konkurencijos sumažėjimą.

____________