Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 28.5.2020 – CK Telecoms UK Investments v. komissio

(asia T-399/16)1

(Kilpailu – Yrityskeskittymät – Langaton televiestintätoiminta – Matkaviestinpalvelujen vähittäismarkkinat – Yleisiin matkaviestinverkkoihin pääsyn ja nousevan liikenteen tukkumarkkinat – Hutchison hankkii Telefónica Europen – Päätös, jolla yrityskeskittymä todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi– Oligopolistiset markkinat – Tehokkaan kilpailun olennainen estäminen – Koordinoimattomat vaikutukset – Todistustaakka – Näyttövaatimus – Markkinaosuudet – Yrityskeskittymän vaikutukset hintoihin – Ennakoidun hinnankorotuspaineen määrällinen analyysi – Läheiset kilpailijat – Merkittävä kilpailupaine – Tärkeä kilpailuvoima – Verkon yhteiskäyttöä koskevat sopimukset – Keskittymisaste – Herfindahl-Hirschmann-indeksi – Oikeudellinen virhe – Arviointivirhe)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Kantaja: CK Telecoms UK Investments Ltd (Lontoo, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: asianajajat T. Wessely ja O. Brouwer, sekä solicitor A. Woods, solicitor M. Davis, solicitor I. Ditchfield, solicitor S. Prichard, solicitor J. Aitken, solicitor M. Romney, solicitor M. Dickson, solictitor K. Asakura ja B. Kennelly, QC)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamieheet: T. Christoforou, G. Conte, M. Farley, J. Szczodrowski ja C. Urraca Caviedes)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta (asiamiehet: S. Jones, S. Brandon, S. Huijts, C. Blairs, M. Rahman, J. McInnes, M. Brown, B. Potterill, S. Cardell, C. Brannigan, S. Munday, C. Short ja A. Dadley, avustajinaan barrister R. Williams ja barrister J. Morrison) ja EE Ltd (Harfield, Yhdistynyt kuningaskunta) (edustajat: barristerA. Lindsay, barrister, solicitor C. Chapman ja solicitor J. Hulsmann)

Oikeudenkäynnin kohde

SEUT 263 artiklaan perustuva vaatimus kumota 11.5.2016 annettu komission päätös C(2016) 2796 final, jolla todettiin Hutchison 3G UK Investments Ltd:n ehdottama Telefónica Europe plc:n hankintaa koskeva keskittymätoimi sisämarkkinoille soveltumattomaksi (asia COMP/M.7612 – Hutchison 3G UK/Telefónica UK)

Tuomiolauselma

Komission 11.5.2016 antama päätös C(2016) 2796 final, jolla todettiin Hutchison 3G UK Investments Ltd:n ehdottama Telefónica Europe plc:n hankintaa koskeva keskittymätoimi sisämarkkinoille soveltumattomaksi (asia COMP/M.7612 – Hutchison 3G UK/Telefónica UK), kumotaan.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan CK Telecoms UK Investments Ltd:n oikeudenkäyntikulut.

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta sekä EE Ltd vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 371, 10.10.2016.