Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 28 mai 2020 – CK Telecoms UK Investments/Comisia

(Cauza T-399/16)1

(„Concurență – Concentrări – Activități de telecomunicații fără fir – Piața cu amănuntul a serviciilor de telecomunicații mobile – Piața cu ridicata a serviciilor de acces și de inițiere a apelurilor în rețelele publice de telefonie mobilă – Achiziționarea Telefónica Europe de către Hutchison – Decizie de declarare a concentrării ca fiind incompatibilă cu piața internă – Piață de oligopol – Obstacol semnificativ în calea unei concurențe concurrence efective – Efecte necoordonate – Sarcina probei – Nivel probatoriu – Cote de piață – Efecte ale concentrării asupra prețurilor – Analiză cantitativă a presiunii în creștere previzibile asupra prețurilor – Concurenți apropiați – Constrângere concurențială semnificativă – Forță concurențială importantă – Acorduri de partajare a rețelei – Nivel de concentrare – Indice al Herfindahl-Hirschmann – Eroare de drept – Eroare de apreciere”)

Limba de procedură: engleza

Părțile

Reclamantă: CK Telecoms UK Investments Ltd (Londra, Regatul Unit) (reprezentanți: T. Wessely, O. Brouwer, avocați, A. Woods, M. Davis, I. Ditchfield, S. Prichard, J. Aitken, R. Romney, M. Dickson, K. Asakura, Solicitors, și B. Kennelly, QC)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: T. Christoforou, G. Conte, M. Farley, J. Szczodrowski şi C. Urraca Caviedes, agenţi)

Interveniente în susținerea pârâtei: Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (reprezentanţi: S. Jones, S. Brandon, S. Huijts, C. Blairs, M. Rahman, J. McInnes, M. Brown, B. Potterill, S. Cardell, C. Brannigan, S. Munday, C. Short şi A. Dadley, agenți, asistaţi de R. Williams şi J. Morrison, Barristers), EE Ltd (Hatfield, Regatul Unit) (reprezentanți: A. Lindsay, Barrister, C. Chapman şi J. Hulsmann, Solicitors)

Obiectul

Cerere întemeiată pe articolul 263 TFUE prin care se urmărește anularea Deciziei Comisiei C(2016) 2796 final din 11 mai 2016 privind declararea ca fiind incompatibilă cu piața internă a operațiunii de concentrare rezultând din achiziționarea Telefónica Europe plc de către Hutchison 3G UK Investments Ltd (cazul COMP/M.7612 – Hutchison 3G UK/Telefónica UK).

Dispozitivul

Anulează Decizia C(2016) 2796 final a Comisiei din 11 mai 2016 privind declararea ca fiind incompatibilă cu piața internă a operațiunii de concentrare rezultând din achiziționarea Telefónica Europe plc de către Hutchison 3G UK Investments Ltd (cazul COMP/M.7612 – Hutchison 3G UK/Telefónica UK).

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de CK Telecoms UK Investments Ltd.

Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord și EE Ltd suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1     JO C 371, 10.10.2016.