Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 8. prosince 2011 - Deutsche Post v. Komise

(Věc T-421/07)

"Státní podpory - Opatření přijatá německými orgány ve prospěch společnosti Deutsche Post AG - Rozhodnutí zahájit řízení podle čl. 88 odst. 2 ES - Neexistence předchozího konečného rozhodnutí - Nepřípustnost"

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Deutsche Post AG (Bonn, Německo) (zástupci: J. Sedemund a T. Lübbig, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: původně N. Khan a B. Martenczuk, poté B. Martenczuk a D. Grespan, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: UPS Europe NV/SA (Brusel, Belgie) a UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Německo) (zástupci: T. Ottervanger a E. Henny, advokáti)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise ze dne 12. září 2007 o zahájení řízení podle čl. 88 odst. 2 [ES] ohledně státní podpory poskytnuté Spolkovou republikou Německo ve prospěch společnosti Deutsche Post AG [podpora C 36/07 (ex NN 25/07)].

Výrok rozsudku

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

Společnost Deutsche Post AG ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Evropskou komisí.

Společnosti UPS Europe NV/SA a UPS Deutschland Inc. & Co. OHG ponesou vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 22, 26.1.2008.