Language of document :

Arrest van het Gerecht van 8 december 2011 - Deutsche Post/Commissie

(Zaak T-421/07)

("Staatssteun - Maatregelen van Duitse autoriteiten ten gunste van Deutsche Post AG - Beschikking tot inleiding van de procedure van artikel 88, lid 2, EG - Geen eerdere definitieve beslissing - Niet-ontvankelijkheid")

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Deutsche Post AG (Bonn, Duitsland) (vertegenwoordigers: J. Sedemund en T. Lübbig, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: aanvankelijk N. Khan en B. Martenczuk, vervolgens B. Martenczuk en D. Grespan, gemachtigden)

Interveniëntes aan de zijde van verwerende partij: UPS Europe NV/SA (Brussel, België) en UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Duitsland) (vertegenwoordigers: T. Ottervanger en E. Henny, advocaten)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van de beschikking van de Commissie van 12 september 2007 tot inleiding van de procedure van artikel 88, lid 2, [EG] met betrekking tot de door de Bondsrepubliek Duitsland ten gunste van Deutsche Post AG toegekende staatssteun [steunmaatregel C 36/07 (ex NN 25/07)]

Dictum

Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard.

Deutsche Post AG wordt verwezen in haar eigen kosten alsook in die van de Europese Commissie.

UPS Europa NV/SA en UPS Deutschland Inc. & Co. OHG worden verwezen in hun eigen kosten.

____________

1 - PB C 22 van 26.1.2008.