Language of document :

Hotărârea Tribunalului din 8 decembrie 2011 - Deutsche Post/Comisia

(Cauza T-421/07)

("Ajutoare de stat - Măsuri adoptate de autoritățile germane în favoarea Deutsche Post AG - Decizie de deschidere a procedurii prevăzute la articolul 88 alineatul (2) CE - Lipsa unei decizii definitive anterioare - Inadmisibilitate")

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Deutsche Post AG (Bonn, Germania) (reprezentanți: J. Sedemund şi T. Lübbig, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: iniţial N. Khan şi B. Martenczuk, ulterior B. Martenczuk şi D. Grespan, agenţi)

Interveniente în susținerea pârâtei: UPS Europe NV/SA (Bruxelles, Belgia); şi UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Germania) (repreyentanţi : T. Ottervanger şi E. Henny, avocaţi)

Obiectul

Cerere de anulare a Deciziei Comisiei din 12 septembrie 2007 de deschidere a procedurii prevăzute la articolul 88 alineatul (2) [CE] în ceea ce privește ajutorul de stat acordat de Republica Federală Germania în favoarea Deutsche Post AG [ajutor C 36/07 (ex NN 25/07)].

Dispozitivul

1)    Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

2)    Deutsche Post AG suportă propriile cheltuieli de judecată, precum și cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană.

3)    UPS Europe NV/SA și UPS Deutschland Inc. & Co. OHG suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 22, 26.1.2008.