Language of document :

Rozsudek Tribunálu ze dne 18. září 2015 – Deutsche Post v. Komise

(Věc T-421/07 RENV)1

„Státní podpory – Doručování pošty – Opatření přijatá německými orgány ve prospěch společnosti Deutsche Post AG – Rozhodnutí zahájit řízení podle čl. 88 odst. 2 ES – Právní zájem na podání žaloby – Znovuzahájení ukončeného řízení – Účinky zrušujícího rozsudku“

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Deutsche Post AG (Bonn, Německo) (zástupci: J. Sedemund a T. Lübbig, advokáti)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: B. Martenczuk, T. Maxian Rusche a R. Sauer, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalovanou: UPS Europe NV/SA (Brusel, Belgie); a UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Německo) (zástupce: T. Ottervanger, advokát)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise ze dne 12. září 2007 zahájit řízení podle čl. 88 odst. 2 [ES], pokud jde o státní podporu poskytnutou Spolkovou republikou Německo ve prospěch Deutsche Post AG [státní podpora C 36/07 (ex NN 25/07)].

Výrok rozsudku

Rozhodnutí Komise ze dne 12. září 2007 zahájit řízení podle čl. 88 odst. 2 ES, pokud jde o státní podporu poskytnutou Spolkovou republikou Německo ve prospěch Deutsche Post AG [státní podpora C 36/07 (ex NN 25/07)], se zrušuje v rozsahu, v němž Komise zahájila formální vyšetřovací řízení ohledně dotčených veřejných opatření, s výjimkou státních záruk přiznaných Deutsche Bundespost Postdienst a Deutsche Post.Evropská komise ponese vlastní náklady řízení a nahradí náklady řízení vynaložené Deutsche Post v souvislosti se žalobou na neplatnost, včetně nákladů řízení o kasačním opravném prostředku před Soudním dvorem. UPS Europe NV/SA a UPS Deutschland Inc. & Co. OHG ponesou vlastní náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 22, 26.1.2008.