Language of document :

Presuda Općeg suda od 18. rujna 2015. – Deutsche Post protiv Komisije

(predmet T-421/07 RENV)1

(„Državne potpore – Distribucija pošte – Mjere koje su njemačka tijela poduzela u korist Deutsche Posta AG – Odluka o pokretanju postupka iz članka 88. stavka 2. UEZ-a – Pravni interes – Ponovno pokretanje okončanog postupka – Učinci presude o poništenju“)

Jezik postupka: njemački

Stranke

Tužitelj: Deutsche Post AG (Bonn, Njemačka) (zastupnici: J. Sedemund i T. Lübbig, odvjetnici)

Tuženik: Europska komisija (zastupnici: B. Martenczuk, T. Maxian Rusche i R. Sauer, agenti)

Intervenijenti u potporu tuženiku: UPS Europe NV/SA (Bruxelles, Belgija); i UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Njemačka) (zastupnik: T. Ottervanger, odvjetnik)

Predmet

Zahtjev za poništenje Odluke Komisije od 12. rujna 2007. o pokretanju postupka iz članka 88. stavka 2. [UEZ-a] u vezi s državnom potporom koju je Savezna Republika Njemačka dodijelila u korist Deutsche Posta AG [državna potpora C 36/07 (ex NN 25/07)].

Izreka

Poništava se Odluka Komisije od 12. rujna 2007. o pokretanju postupka iz članka 88. stavka 2. UEZ-a u vezi s državnom potporom koju je Savezna Republika Njemačka dodijelila u korist Deutsche Posta AG [državna potpora C 36/07 (ex NN 25/07)], u dijelu u kojem je njome pokrenut formalni istražni postupak u vezi s navedenim javnim mjerama, osim u odnosu na državna jamstva dodijeljena u korist Deutsche Bundespost Postdiensta i Deutsche Posta.Europskoj komisiji nalaže se snošenje, osim vlastitih troškova, i troškova Deutsche Posta u vezi s tužbom za poništenje, uključujući i troškove nastale u žalbenom postupku pred Sudom.UPS Europe NV/SA i UPS Deutschland Inc. & Co. OHG snosit će vlastite troškove.

____________

1     SL C 22, 26. 1. 2008.