Language of document :

A Törvényszék 2015. szeptember 18-i ítélete – Deutsche Post kontra Bizottság

(T-421/07. RENV. sz. ügy)

(„Állami támogatások – Postai kézbesítés – A német hatóságok által a Deutsche Post AG javára hozott intézkedések – Az EK 88. cikk (2) bekezdése szerinti eljárást megindító határozat – Eljáráshoz fűződő érdek – Befejezett eljárás újbóli megindítása – A megsemmisítést kimondó ítélet joghatásai”)Az eljárás nyelve: németFelekFelperes: Deutsche Post AG (Bonn, Németország) (képviselők: J. Sedemund és T. Lübbig ügyvédek)Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Martenczuk, T. Maxian Rusche és R. Sauer meghatalmazottak)Az alperest támogató beavatkozók: UPS Europe NV/SA (Brüsszel, Belgium); UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Németország) (képviselő: T. Ottervanger ügyvéd)Az ügy tárgy

Az eljárás nyelve: német

Felek

Felperes: Deutsche Post AG (Bonn, Németország) (képviselők: J. Sedemund és T. Lübbig ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Martenczuk, T. Maxian Rusche és R. Sauer meghatalmazottak)

Az alperest támogató beavatkozók: UPS Europe NV/SA (Brüsszel, Belgium); UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Németország) (képviselő: T. Ottervanger

ára nyújtott á

llami garanciák kivételével – kapcsolatos hivatalos vizsgálati eljárást.A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi saját költségein felül a Deutsche Post részéről a megsemmisítés iránti kereset címén felmerült költségeknek a viselésére, beleértve a Bíróság előtti fellebbezési eljárás során felme

gatás) kapcsolatban az [EK] 88. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás megindítására vonatkozó 2007. szeptember 12-i bizottsági határozat megsemmisítése iránti kérelem.Az ítélet rendelkező részeA Törvényszék megsemmisíti a Németországi Szövetségi Köztársaság által a Deutsche Post AG javára nyújtott állami támogatással (C 36/07. [ex NN 25/07] állami támogatás) kapcsolatban az [EK] 88. cikk (2) bekezdése szerinti eljárás megindítására vonatkozó 2007. szeptember 12-i bizottsági határozatot annyiban, amennyiben az megindította az érintett állami intézkedésekkel – a Deutsche Bundespost Postdienst és a Deutsche Post javára nyújtott állami garanciák kivételével – kapcsolatos hivatalos vizsgálati eljárást.A Törvényszék az Európai Bizottságot kötelezi saját költségein felül a Deutsche Post részéről a megsemmisítés iránti kereset címén felmerült költségeknek a viselésére, beleértve a Bíróság előtti fellebbezési eljárás során felmerült költségeket is.A UPS Europe NV/SA és a UPS Deutschland Inc. & Co. OHG maguk viselik saját költségeiket.

____________

1     HL C 22., 2008.1.26.