Language of document :

Arrest van het Gerecht van 18 september 2015 – Deutsche Post / Commissie

(Zaak T-421/07 RENV)1

(„Staatssteun – Postbestelling – Maatregelen van de Duitse autoriteiten ten gunste van Deutsche Post AG – Besluit tot inleiding van de procedure van artikel 88, lid 2, EG – Procesbelang – Hervatting van een beëindigde procedure – Gevolgen van een arrest houdende nietigverklaring”)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Deutsche Post AG (Bonn, Duitsland) (vertegenwoordigers: J. Sedemund en T. Lübbig, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: B. Martenczuk, T. Maxian Rusche en R. Sauer, gemachtigden)

Interveniënten aan de zijde van verwerende partij: UPS Europe NV/SA (Brussel, België) en UPS Deutschland Inc. & Co. OHG (Neuss, Duitsland) (vertegenwoordiger: T. Ottervanger, advocaat)

Voorwerp

Verzoek tot nietigverklaring van het besluit van de Commissie van 12 september 2007 tot inleiding van de procedure van artikel 88, lid 2, [EG] met betrekking tot de door de Bondsrepubliek Duitsland aan Deutsche Post AG toegekende staatssteun [steunmaatregel C 36/07 (ex NN 25/07)].

Dictum

Het besluit van de Commissie van 12 september 2007 tot inleiding van de procedure van artikel 88, lid 2, EG met betrekking tot de door de Bondsrepubliek Duitsland aan Deutsche Post AG toegekende staatssteun [steunmaatregel C 36/07 (ex NN 25/07)] wordt nietig verklaard voor zover daarbij ten aanzien van de bedoelde overheidsmaatregelen, met uitzondering van de aan Deutsche Bundespost Postdienst en Deutsche Post verstrekte overheidsgaranties, de formele onderzoeksprocedure is ingeleid.

De Europese Commissie wordt, behalve in haar eigen kosten, verwezen in de door Deutsche Post in verband met het beroep tot nietigverklaring gemaakte kosten, de kosten van de procedure in hogere voorziening bij het Hof daaronder begrepen.

UPS Europe NV/SA en UPS Deutschland Inc. & Co. OHG dragen hun eigen kosten.

____________

1     PB C 22 van 26.1.2008.