Language of document : ECLI:EU:T:2015:654

Cauza T‑421/07 RENV

Deutsche Post AG

împotriva

Comisiei Europene

„Ajutoare de stat – Distribuirea corespondenței – Măsuri adoptate de autoritățile germane în favoarea Deutsche Post AG – Decizie de deschidere a procedurii prevăzute la articolul 88 alineatul (2) CE – Interesul de a exercita acțiunea – Redeschiderea unei proceduri închise – Efectele unei hotărâri de anulare”

Sumar – Hotărârea Tribunalului (Camera întâi) din 18 septembrie 2015

1.      Recurs – Interesul de a exercita acțiunea – Condiție – Recurs care poate aduce un beneficiu părții care l‑a introdus

2.      Acte ale instituțiilor – Revocare – Acte nelegale – Decizie a Comisiei de a închide o procedură oficială de investigare – Condiții – Respectarea unui termen rezonabil și a principiului protecției încrederii legitime – Posibilitate de retragere care nu se limitează doar la situația vizată la articolul 9 din Regulamentul nr. 659/1999

[art. 88 alin. (2) CE; Regulamentul nr. 659/1999 al Consiliului, art. 9]

3.      Ajutoare acordate de state – Decizie a Comisiei de a redeschide o procedură oficială de investigare închisă – Lipsa revocării sau a retragerii deciziei de închidere – Inadmisibilitate

[art. 88 alin. (2) CE; Regulamentul nr. 659/1999 al Consiliului]

4.      Ajutoare acordate de state – Decizie a Comisiei de a redeschide o procedură oficială de investigare închisă – Aprecierea legalității în funcție de informațiile disponibile la momentul adoptării deciziei – Considerații retrospective – Irelevanță

[art. 88 alin. (2) CE]

1.      A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctele 29 și 33-35)

2.      A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctele 45-47)

3.      Nicio dispoziție a Regulamentului nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE nu oferă Comisiei posibilitatea de a redeschide o procedură oficială de investigare, precum cea prevăzută la articolul 88 alineatul (2) CE, care a fost închisă și de a adopta o nouă decizie fără a revoca sau a retrage decizia de închidere.

Desigur, o astfel de redeschidere nu este interzisă în mod explicit prin Regulamentul nr. 659/1999. Cu toate acestea, ea ar fi contrară principiului securității juridice, precum și spiritului regulamentului menționat, al cărui considerent (3) arată că nevoia de a crește securitatea juridică a fost unul dintre motivele adoptării sale și al cărui considerent (9) precizează că procedura oficială de investigare este închisă printr‑o decizie finală.

Astfel, pe de o parte, o asemenea redeschidere ar presupune coexistența în ordinea juridică a două decizii incompatibile. Pe de altă parte, a admite posibilitatea Comisiei de a redeschide o procedură oficială de investigare închisă și de a adopta o nouă decizie fără a revoca sau a retrage în prealabil decizia de închidere ar permite Comisiei să revină în orice moment asupra acestei decizii, împiedicând părțile vizate de procedura de examinare închisă să aibă și cea mai mică certitudine cu privire la situația lor juridică.

În consecință, anularea de către instanța Uniunii a deciziei de închidere a unei proceduri oficiale de investigare trebuie să fie considerată, în lipsa retragerii sau a revocării acestei decizii, drept o condiție formală necesară și prealabilă redeschiderii procedurii menționate. Părțile vizate de procedura oficială de investigare ar fi, în caz contrar, plasate într‑o situație de incertitudine cu privire la natura deciziei de redeschidere, incompatibilă cu nevoia de a crește securitatea juridică, ceea ce reprezintă unul dintre motivele adoptării Regulamentului nr. 659/1999.

(a se vedea punctele 50-52 și 62)

4.      A se vedea textul deciziei.

(a se vedea punctul 55)