Language of document :

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio 20.9.2012 - DEI v. komissio

(Asia T-169/08)

(Kilpailu - Määräävän markkina-aseman väärinkäyttö - Kreikkalaiset ruskohiilen toimittamisen markkinat ja sähkön tukkumarkkinat - Päätös, jolla todetaan EY 86 artiklan 1 kohdan, luettuna yhdessä EY 82 artiklan kanssa, rikkominen - Helleenien tasavallan julkiselle yritykselle ruskohiilen louhintaan antamien oikeuksien myöntäminen tai säilyttäminen)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE (DEI) (Ateena, Kreikka) (edustaja: asianajaja P. Anestis)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: T. Christoforou, A. Bouquet ja A. Antoniadis, avustajanaan asianajaja A. Oikonomou)

Väliintulija, joka tukee kantajan vaatimuksia: Helleenien tasavalta (asiamiehet: K. Boskovits ja P. Mylonopoulos, avustajinaan aluksi asianajajat A. Komninos ja M. Marinos, sitten asianajaja M. Marinos)

Väliintulijat, jotka tukevat vastaajan vaatimuksia: Energeiaki Thessalonikis AE (Echedoros, Kreikka) ja Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & DSA) (Kifissia, Kreikka) (edustajat: asianajajat P. Skouris ja E. Trova)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa on kyse Helleenien tasavallan DEI:n hyväksi myöntämistä ja säilyttämistä oikeuksista ruskohiilen louhintaan 5.3.2008 tehdyn komission päätöksen K(2008) 824 lopullinen, kumoamista koskevasta vaatimuksesta

Tuomiolauselma

Helleenien tasavallan Dimosia Epicheirisi Ilektrismou AE:n (DEI) hyväksi myöntämistä ja säilyttämistä oikeuksista ruskohiilen louhintaan 5.3.2008 tehty komission päätös K(2008) 824 lopullinen kumotaan.

Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan DEI:n oikeudenkäyntikulut.

Helleenien tasavalta, Elliniki Energeia kai Anaptyxi AE (HE & DSA) ja Energeiaki Thessalonikis AE vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 183, 19.7.2008.